Kunst & cultuur   

Created by :

Tatsiana Khaleva

Location:

Minsk, Wit-Rusland

Klavecimbel voor Tatsiana (Tanya)

Please, help the harpsichordist Tatsiana to buy her own instruments in the Netherlands and establish a first Early music school in Belarus.    Over mij (for English version see below):

Mijn naam isTatsiana Khaleva en ik ben klaveciniste, musicologe en pianiste uit Minsk,Wit-Rusland (www.facebook.com/tatsiana.khaleva)

Mijn eerste muziekonderwijs kreeg ik in mijn geboorteland: vanaf mijn zevende ging ik naar de muziekschool en leerde ik piano spelen. Later studeerde ik af aan de Nationale Muziekschool  en als musicologe aan de Wit-Russische Staatsacademie voor Muziek. Na een moeizaam proces en met hulp van geweldige mensen verhuisde ik naar Nederland om Oude Muziek te gaan studeren.  In 2012 werd ik aangenomen aan het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool in Groningen, waar ik klavecimbel als hoofdvak studeerde.Daarnaast kreeg ik lessen in basso continuo-spel,

klavichord en pianoforte. Ik had het geluk te mogen studeren bij docent Tineke Steenbrink (Holland Baroque,Utrecht) en in 2017 behaalde ik bij haar mijn bachelorsgraad. Ik wil hieraan toevoegen dat het  niet alleen te danken was aan mijn eigen harde werk dat ik in Nederland kon studeren, maar ook aan een talentenbeurs van de Hanzehogeschool en ondersteuning door het Vrouwenstudiefonds Oost-Europa en de Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting.Tijdens mijn verblijf in Nederland heb ik deelgenomen aan verschillende masterclasses, kamermuziekprojecten als continuospeler, gaf solo recitals, creëerde "Setado! ensemble"  en "Stradella trio", was docent klavecimbel, basso continuo en muziektheorie.


Waarom heb ik een klavecimbel nodig? Iedere musicus heeft zijn eigen instrument nodig, daarop ben ik geen uitzondering. Maar een klavecimbel is een heel duur instrument. Tijdens mijn studie kon ik op het conservatorium oefenen en een tijdlang mocht ik de instrumenten van Carolien Eijkelboom en Tineke Steenbrink gebruiken, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben!  Maar nu is het tijd om zelfstandig te worden. Dit is nog belangrijker omdat ik Nederland moest verlaten - het paradijs voor Oude Muziek en oude toetsinstrumenten. In maart 2018 ben ik teruggekeerd naar Wit-Rusland. Helaas is er in Wit-Rusland geen school voor oude muziek en zijn er geen instrumenten om barokmuziek te spelen.Ik voel megeroepen om Oude Muziek te gaan onderwijzen in Wit-Rusland,  om de kunst van het klavecimbel- en basso continuospel door te geven en om een uitvoeringspraktijk te ontwikkelen als continuospeler en soloklavecinist.

Daarvoor heb ik instrumenten nodig.     

                                                            

Beschrijving van de instrumenten en kosten:

Ik heb het geluk dat ik een instrument heb gevonden dat voor een redelijke prijs het mijne zoukunnen worden. 

Het is een kopie van een klavecimbel met één manuaal van Ch.Zell uit 1710, gemaakt door de fantastische bouwer Frans Driesens uit Groningen in 1982.  Ik heb als solist al regelmatig op dit klavecimbel gespeeld enook als continuospeler in ensembles, er is een video-opname met dit instrument gemaakt en  ik heb een cursus gehad om het te stemmen en te onderhouden. Het instrument staat te wachten om gekocht te worden, waarna het naar Minsk kan worden vervoerd,  waar ik inmiddels al een half jaar niet hebben kunnen repeteren omdat er gewoon geen klavecimbels zijn. Ook het vervoer van het klavecimbel is een kostbare zaak. Het zal moeten worden geïntoneerd en ik heb er een hoes voor nodig. 

Inclusief vervoer en belastingen zal het circa € 3500,- gaan kosten. 


Er is nog een ander, kleiner instrument: een spinet uit 1976, gebouwd door G. Klop, dat van groot belang is voor het vestigen   van mijn lespraktijk in Minsk. Dit instrument is al volledig gereviseerd - het is geïntoneerd, alle snaren zijn vervangen en de poten zijn gerepareerd, zodat het instrumentlangdurigstabiel kan worden gebruikt. De prijs hiervoor is ca € 2000,- incl. belastingen en vervoer. Het grote klavecimbel is bedoeld voor concerten en uitvoeringen, het spinet is heel geschikt om leerlingen op te laten spelen.

Deze twee instrumenten zijn mijn grote droom en bovendien van groot belang - zowel voor mij persoonlijk als voor de Wit-Russische

gemeenschap - voor het overbrengen van de traditie dieik in Nederland heb leren kennen en om recht te doen aan mijn studie in Groningen

en aan alle mensen en organisaties die erbij betrokken zijn geweest.


Ik wil u vriendelijk vragen mij te helpen mijn droom waar te maken door met uw donatiebij te dragen aan het aanschaffen en vervoeren van de instrumenten.


Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Tatsiana (Tanya)

email: tanedhv@yandex.by


To my donors, I offer some exclusive compensations, which are listed here:

10 EU -   Infinite thanks for your trust and donation!

25 EU –  YouTube link to the unpublished video recording

35 EU –  Post card from Minsk with love and links for the unpublished video recording

50 EU – CD with the recording of the Final exam PCC, 02.02.2017

75 EU – CD with the video recording of the special BeBaroque concert in Midwolde church (Nov.3, 2018) + Post card from Minsk with love

100 EU – private harpsichord and basso continuo lesson  (by agreement when I am in NL or online)

250 EU – mini-course of harpsichord and/or basso continuo lessons with Belarusian Renaissance and Baroque music involved and  also lessons in  theory of music  (by agreement in NL and/or online)

500  EU and more - private solo concert and a Belarusian dinner cooked by me specially for you (if its possible geographically)

English version

About me: My name is Tatsiana Khaleva and I am a harpsichordist, musicologist and pianist from Minsk, Belarus (www.facebook.com/tatsiana.khaleva)

As many musicians from the post-Soviet union countries  I first got a musical education in Homeland: went to musical school since 7 years old and learnt playing piano,  then graduated from the College of Music and Belarusian state Academy of Music  as a musicologist. After difficult process  of trying and with the help of wonderful people  I moved to the Netherlands to study Early music. In 2012 I entered the Prins Claus Conservatory, Hanzehogeschool, Groningen where I studied harpsichord (klavecimbel)  as a main instrument and also the art of playing basso continuo, playing clavichord and pianoforte (hammerklavier). In 2017 I graduated as a Bachelor of Music and I was lucky

to do it with the harpsichordist and organsit Tineke Steenbrink (Holland Baroque, Utrecht). I have to add that living and studying in the Netherlands was possible for me gratefully  to the Hanzehogeschool Talent scholarship, support from the WEFEE and SSvO  foundations and my own hard work. While being in the Netherlands I took part in different master classes,  chamber music projects as continuo player, gave solo recitalas, created "Setado! ensemble" and Stradella trio, was teaching harpsichord, basso continuo and theory of music.


Why do I need to buy a harpsichord:

Every musician needs his own instrument and I am one of them. But harpsichord is a very expensive instrument. During the study I could practice at the Conservatory,  for some periods of time I could use the instruments of Carolien Eijkelboom and Tineke Steenbrink and I am grateful for that! But it is time for being independent. It`s even more important because I had to leave the  Netherlands – the paradise of Early music and early keyboard instruments – in march 2018 and go back to Belarus. Here I have to explain that unfortunately there is no Early music school and no instruments for playing Baroque music in Belarus.I feel like I have a mission to start teaching Early music for Belarusian people, art of playing harpsichord

and basso continuo, develop performing practice as a continuo and solo harpsichordist there. For that  purpose I need to have instruments. 


Description of the instruments and costs:

Luckily I found an instrument which could be mine for a reasonable price. It is one manual copy of Ch.Zell (1710)

made by a wonderful Dutch harpsichord builder from Groningen – Frans Driesens – in 1982.  I have already played

this harpsichord quite a lot as a soloist and as a continuo player in the ensemble, made a video recording and had a tuning

and maintenance course on this instrument. The instrument  is waiting for being bought and also transported to Minsk (where

I still cannot practice for half a year already due to the lack of the harpsichords). The transportation of the harpsichord is also a big

financial affair. The harpsichord needs to be revoiced and it needs a cover to be made, so including transportation and taxes it will cost about ca. € 3500.


There is another smaller instrument – spinet by G. Klop made in 1976 – but with a big importance

for settling the teaching practice in Minsk. This one was already fully maintained (revoiced and

all the strings were changed, the reparation of the supporting legs was done for the long stable usage).  

The price is ca. € 2000 incl. transportation and tax.


The big harpsichord is meant for concerts and performances and a spinet is a great option for the students to start learning.

These two instruments are my big dream and even a bigger need – personal and public for the Belarusian society -  to transmit the tradition 

I learnt in the Netherlands, acquit my study in Groningen and the input of all people and organizations involved.


I would like to ask you kindly to help me making my dream true by your donations to my account in order to buy and transport instruments, please.


My gratitude for your trust and support!

Sincerely yours,  

Tatsiana (Tanya)

email: tanedhv@yandex.by
€ 1.750 of € 5.500
31.8% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

corrie 2 years ago
Lieve Corrie! Dank U wel voor donatie!Its wonderful and amazing to get so much support from all the people!Thank you so much and all the best wishes! Bedankt!
€25
sineke 2 years ago
Lieve Sineke!Dank U wel!My gratitude fro your donation and your support!I apreciate it very much! All the best wishes! Bedankt!
€25
Gerard 2 years ago
Lieve Gerard!Dank U wel voor U donatie!Thank you very much for your support and your big and important input!I am grateful Could you write me your email address,please?All the best wishes!Bedankt!
€155
Ina 3 years ago
Lieve Ina!Wat lief!Dank je wel!I am very happy to get your support again and you know that I appreciate it very much always!THank you so much and my gratitude is huge and there are no words enough!
€100
corrie 2 years ago
Lieve Corrie! Dank U wel voor donatie!Its wonderful and amazing to get so much support from all the people!Thank you so much and all the best wishes! Bedankt!
€25
sineke 2 years ago
Lieve Sineke!Dank U wel!My gratitude fro your donation and your support!I apreciate it very much! All the best wishes! Bedankt!
€25
Gerard 2 years ago
Lieve Gerard!Dank U wel voor U donatie!Thank you very much for your support and your big and important input!I am grateful Could you write me your email address,please?All the best wishes!Bedankt!
€155
Ina 3 years ago
Lieve Ina!Wat lief!Dank je wel!I am very happy to get your support again and you know that I appreciate it very much always!THank you so much and my gratitude is huge and there are no words enough!
€100