KinderUniversiteit Haarlem

Geef kinderen kans op een succesvolle toekomst!

Educatie

Created by :

KinderUniversiteit Haarlem

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De KinderUniversiteit Haarlem biedt een plek aan leerlingen van Haarlemse basisscholen uit groep 7 t/m de brugklas die nieuwsgierig zijn en graag willen leren. Door zoveel mogelijk onze beschikbare plekken aan te bieden aan kinderen die in hun omgeving de stimulans missen hun nieuwsgierigheid in te zetten, hopen wij kinderen te helpen hun nieuwsgierigheid en leergierigheid vast te houden. De KinderUniversiteit biedt een bijzonder programma dat de deelnemers een brede maatschappelijke en beroepsoriëntatie biedt. Gedurende 3 schooljaren bezoeken de kinderen onder leiding van een enthousiast team vrijwilligers verschillende bedrijven en instellingen en leren zij over de maatschappij waarin zij opgroeien.