Kinderfonds Franniez

steun voor chronisch zieke kinderen

Gezondheidszorg

Created by :

Kinderfonds Franniez

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

FRANNIEZ METHODE VOOR ALLE ERNSTIG CHRONISCHE ZIEKE KINDEREN  

Kinderfonds Franniez wil alle ernstig chronisch ziekekinderen in heel Nederland steunen. Wij doen dat door hen via de ziekenhuizeneen verzamelsysteem en een dagboek aan te bieden. Zo krijgt alles, wat errondom hun ziekte gebeurt een plek. Dat geeft troost en moed, houvast voor hetverwerken en een aanknopingspunt voor een gesprek. Zodat de kinderen hun ervaringenkunnen delen. Want dat helpt. Begin 2015 zijn we gestart in het LUMC in Leiden en kortdaarna in Maastricht en Doetinchem. Naar verwachting werken binnenkort 25-30ziekenhuizen. In 2020 willen wij dat in alle ziekenhuizen de Franniez methodebeschikbaar is.