Kinderen beschermen

Kinderen beschermen

Maatschappij

Created by :

Kinderen beschermen

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 100.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Door een scheiding moet onze woning verkocht worden. Om de verkoop van mijn woning te voorkomen ben ik opzoek naar een lening van 100.000 euro Het is met enige spoed omdat ik mijn kinderen (4 en 7 jaar) een veilig vertrouwd onderkomen wil bieden, in de zware tijd die ze nu al hebben door de scheiding. Een verhuizing na een ander dorp wil ik ze ook niet nog eens aandoen De kinderen zijn zo vertrouwd hier en opgegroeid dat ik het dorp niet wil verlaten Huurwoningen hier in de buurt zijn allemaal vol en na contact met de verhuurders is er ook geen uitzicht dat er spoedig een woning leeg komt te staan. Verhuizen, een andere omgeving, een andere school, ik wil het gewoon liever voorkomen Ik ben zelf gewoon werkzaam en heb een net inkomen Ik wil des noods ook wel met iemand een lening afsluiten voor een bepaalde tijd als het om een groter bedrag gaat. Alles via een contract met rente voor u. Alles voor de kinderen Through a divorce should be sold our house. The sale of preventing my home, I am looking for a loan of 100,000 euros It is with some urgency because I want to give my kids (4 and 7) a secure trusted shelter in the difficult time they already have the separation. A move after another village I want to also not even call The children are so familiar and raised here that I do not want to leave the village Rental properties around here are all full and after contact with the landlords, there is no view that there soon will be vacant housing. Moving on, a different environment, a different school, I would just rather avoid I would of necessity also with someone a loan for a period of time when it comes to a larger amount. All for contract, I'm open to anything. Everything for children