Kind en Rouw

Samen verder na het verlies van een dierbare

Maatschappij

Created by :

Kind en Rouw

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Kind en Rouw trekt zich het lot aan van kinderen die, na het overlijden van een dierbare persoon, grote moeite hebben met het verwerken van dit verlies. De Stichting geeft over dit onderwerp voorlichting aan scholen, instellingen en particulieren. Met dit doel zijn vier dvd’s geproduceerd en er is een website met uitgebreide literatuurlijst beschikbaar. Een ieder die ondersteuning zoekt voor een kind met ernstige rouwproblematiek kan zich wenden tot de Stichting. De Stichting heeft uw steun hard nodig om haar werkzaamheden voort te kunnen zetten.