KIK

Stichting Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid

Kunst & cultuur

Created by :

KIK

Location:

Netherlands, Netherlands

“De kwetsbare mens brengt het beste in onszelf naar boven.” Het is een grote gave dat je talent uit kwetsbaarheid mag en kunt ontwikkelen. Dat kunnen de professionals op alle dagbestedingcentra van de vele zorgcentra als geen ander. De producten en kunstwerken die er dagelijks gemaakt worden, zijn vaak van een bewonderenswaardige eenvoud, creativiteit en schoonheid tegelijk. KIK probeert deze talenten verder te laten ontwikkelen en de daarvoor benodigde middelen te genereren. De doelgroep is uiteraard de verstandelijk gehandicapte medemens. Ook zij die niet of nauwelijks in staat zijn gebruik te maken van dagbesteding, moeten baat hebben bij de talenten van de anderen. Een solidariteitsgedachte die door allen gedragen dient te worden. Dat is de basisgedachte achter het project “Investeren in kwetsbaarheid.” KIK heeft ten doel het bevorderen van welzijn en ontspanning van mensen met een verstandelijke beperking, zulks, voor zover van overheidswege of van zorgverzekeraars de daartoe benodigde fondsen en/of middelen niet (kunnen) worden verkregen. Kik probeert dit te bereiken door het verwerven van fondsen en het financieren van projecten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

“De kwetsbare mens brengt het beste in onszelf naar boven.” Het is een grote gave dat je talent uit kwetsbaarheid mag en kunt ontwikkelen. Dat kunnen de professionals op alle dagbestedingcentra van de vele zorgcentra als geen ander. De producten en kunstwerken die er dagelijks gemaakt worden, zijn vaak van een bewonderenswaardige eenvoud, creativiteit en schoonheid tegelijk. KIK probeert deze talenten verder te laten ontwikkelen en de daarvoor benodigde middelen te genereren. De doelgroep is uiteraard de verstandelijk gehandicapte medemens. Ook zij die niet of nauwelijks in staat zijn gebruik te maken van dagbesteding, moeten baat hebben bij de talenten van de anderen. Een solidariteitsgedachte die door allen gedragen dient te worden. Dat is de basisgedachte achter het project “Investeren in kwetsbaarheid.” KIK heeft ten doel het bevorderen van welzijn en ontspanning van mensen met een verstandelijke beperking, zulks, voor zover van overheidswege of van zorgverzekeraars de daartoe benodigde fondsen en/of middelen niet (kunnen) worden verkregen. Kik probeert dit te bereiken door het verwerven van fondsen en het financieren van projecten voor mensen met een verstandelijke beperking.