Geloof   

Created by :

Joost Leeuw

Location:

Het Stift, Nederland

Draagt u het Stift in Weerselo een warm hart toe en wilt u een financiële bijdrage doen? Daar zijn we u erg dankbaar voor. Samen met uw bijdrage houden we het Stift in Weerselo in stand! Dank u wel.

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.