Kenia Support

Support voor de Keniaanse bevolking

Educatie

Created by :

Kenia Support

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De stichting heeft als doel: het bieden van ondersteuning aan de Keniaanse bevolking op het gebied van scholing, drinkwater- en voedselvoorziening, hulp aan kerkelijke instanties, opvang en scholing daklozen, steun aan weeshuizen en andere charitatieve instellingen.