KALIBER rent voor She Decides

KALIBER rent voor She Decides

Maatschappij

Created by :

KALIBER rent voor She Decides

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 2.047 of € 21.097
9.7% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Miljoenen vrouwen wereldwijd hebben onze steun nodig om de baas te kunnen zijn over hun eigen lichaam. Met de herinvoering van de Global Gag Rule door president Trump krijgen veel internationale organisaties geen geld meer voor (voorlichting over) anticonceptie en abortus. She Decides is een initiatief van de Nederlandse overheid om hier een tegengeluid aan te geven. She Decides verzamelt politieke en financiële steun voor het recht van vrouwen en meisjes om vrij en zelfstandig te besluiten of zij kinderen willen, hoeveel, met wie en wanneer.


Donaties voor She Decides worden gecoördineerd door Rutgers. Wij willen onze support voor dit initiatief tonen door op 19 maart voor She Decides mee te doen aan de Marathon van Utrecht. Sponsor de hardlopers van Kaliber en laat vrouwen zelf kiezen of en wanneer zij moeder worden. Alle opbrengsten worden direct overgemaakt aan She Decides.