Share page on:

Hallo!

Mijn naam is Jamila Manusiwa, ik ben19 jaar oud en woon in Hoogeveen.
Ik volg de opleiding maatschappelijk medewerker in de zorg niveau 4. 
In September 2016 ga ik naar Indonesië om op Bali voor 4,0 maand vrijwilligerswerk te doen/stage te lopen. 
Nu ben ik  voor stichting Sjaki-Tari-Us en om mijn werkdaar waar te kunnen maken geld aan het inzamelen. 


Over deStichtingStichting

 Sjaki-Tari-Us heeft als doelom kennis en ervaring te delen met leerkrachten en ouders omtrent hetbegeleiden en opvoeden van kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijkebeperking op Bali, Indonesië.
We hopen hiermee een bijdrage te leverenin hun ontwikkeling en deelname aan de samenleving, onder het motto:Nietminder, maar anders begaafd! 
Op twee locaties op Bali verzorgen wijo.a.:   een teach the teacher programma§ speel-leergroepen voor ongeveer 55 jongekinderen en hun ouders praktijkgroepen voor ongeveer 17 jongvolwassenen