IZB

missionaire dienstverlener

Geloof

Created by :

IZB

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De missionaire organisatie IZB wil gemeenteleden inspireren om dagelijks te leven in de navolging van Jezus Christus. Dat doen ze onder andere via toerusting aan kerkenraden en gemeenten, via publicaties en bijvoorbeeld via nascholing van predikanten. Ze doen dat vanuit de overtuiging dat een leven dichtbij Jezus missionaire uitstraling heeft. In specifieke situaties – bijvoorbeeld nieuwbouwwijken of achterstandsbuurten – is de IZB betrokken bij projecten van evangelisten en missionair predikanten. 

Help zoekers vinden - mede door uw gebed en uw gift.