Share page on:

De missionaire organisatie IZB wil gemeenteleden inspireren om dagelijks te leven in de navolging van Jezus Christus. Dat doen ze onder andere via toerusting aan kerkenraden en gemeenten, via publicaties en bijvoorbeeld via nascholing van predikanten. Ze doen dat vanuit de overtuiging dat een leven dichtbij Jezus missionaire uitstraling heeft. In specifieke situaties – bijvoorbeeld nieuwbouwwijken of achterstandsbuurten – is de IZB betrokken bij projecten van evangelisten en missionair predikanten. 

Help zoekers vinden - mede door uw gebed en uw gift.