Irene - Kwart Marathon van Egmond

Irene - Kwart Marathon van Egmond

Maatschappij

Created by :

Irene - Kwart Marathon van Egmond

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 605 of € 1.000
60.5% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

*English translation below*

Lieve mensen, 

Samen met een team van Stichting Bootvluchteling ga ik de halve marathon van Egmond rennen. Naar het schijnt een van de zwaarste halve marathons van NL; in de winter en incl. 7 km over het strand. Een echte uitdaging dus! Ik doe dit niet alleen voor mijzelf maar wil graag hiermee het werk van stichting Bootvluchteling steunen.

Al maanden dacht ik er over na om mee te doen met deze halve marathon, maar de motivatie ontbrak nog een beetje. Maar zoals velen van jullie weten ben ik afgelopen september op missie geweest met het reddingsschip van de stichting om vluchtelingen voor de kust van Libië te redden van de verdrinkingsdood. Een ervaring die veel indruk op mij heeft gemaakt. (Zie video) En een ervaring die mij opeens motivatie gaf om deze halve marathon te rennen. Een oplossing voor deze vluchtelingencrisis heb ik niet, maar zoals mijn coördinator Rob zei: "De wrede verdrinkingsdood is op geen enkel dilemma een passend antwoord." En daarom is het werk van Stichting Bootvluchteling zo belangrijk, en daar is geld voor nodig! Wil jij ons team supporten door middel van een donatie? Alvast super bedankt! 

Met elkaar kunnen wij de strijd tegen inhumane omstandigheden aangaan en ook jij kunt iets doen. Door mij te sponsoren, help je vluchtelingen in Griekenland en kunnen we mensen blijven redden op de Middellandse zee.

Wil je meer informatie over het werk van Stichting Bootvluchteling? Kijk dan op de site: www.bootvluchteling.nl of  facebook/stichtingbootvluchteling 

--

Lovely people, 

Together with a team of the Boat Refugee Foundation I'll run half a marathon this January. 7 km of the marathon we'll have to run on the beach. Apparently it is one of the hardest marathons of The Netherlands. A real challenge! I don't do this just for myself, but I really want to support the work of the Boat Refugee Foundation. 

For months I was thinking about running this marathon, but I didn't have enough motivation. But as many of you know last September I went on a mission for this foundation with a rescue boat on the Mediterranean Sea to rescue refugees from drowning. An experience which had a tremendous impact on me. (See video) An experience that gave me the motivation to run this marathon. I don't have a solution for the refugee crisis, but I believe that nobody deserves to die at sea. And that's why the work of the Boat Refugee Foundation is so important. But they need money to continue their work. Do you want to support our team with a donation? That would awesome! 

Together we can fight against these inhuman circumstances! By sponsoring me you help refugees in the camps in Greece and will we be able to rescue people at the Mediterranean Sea. 

If you want more information about the work of Boat Refugee Foundation check their website www.bootvluchteling.nl or facebook/stichtingbootvluchteling 

Thanks a lot!