Share page on:

De stichting heeft ten doel mensen met kanker en hun naasten en nabestaanden mogelijkheden te bieden zichzelf te zijn en vandaar uit hun weg te zoeken bij de aanpak van hun ziekteproces en de problemen die zich daarbij voordoen. Daarnaast wil de Eik als wegwijzer fungeren voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden en voor medewerkers in zorg en welzijn. Ook wil de Eik ondersteuning bieden bij de aanpak van eventuele problemen en de gevolgen daarvan die zich voordoen rondom het ziekteproces. Dat doet de Eik door het aanbieden van de mogelijkheid om contact te leggen met lotgenoten en met goed getrainde vrijwilligers.