Ik loop voor hoop - Alzheimer centrum VUMC - Damloop 2016

Ik loop voor hoop - Alzheimer centrum VUMC - Damloop 2016

Maatschappij

Created by :

Ik loop voor hoop - Alzheimer centrum VUMC - Damloop 2016

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 360 of € 250
144% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, is een ongeneeslijke hersenziekte waarbij de cellen in sommige delen van de hersenen ophouden te functioneren en afsterven. De symptomen verschillen van vergeetachtigheid, veranderingen in de persoonlijkheid en desoriëntatie tot verlies van spraak. Leeftijd vormt het grootste risico voor het krijgen van de ziekte van Alzheimer en dat betekend dat naarmate de vergrijzing in Nederland toeneemt, de ziekte nog vaker zal voorkomen. Behandeling en remedie krijgt daarom een zekere urgentie. Op dit moment lijden maar liefst ongeveer 130.000 Nederlanders aan Alzheimer: dat is één op de 123 Nederlanders. Ondanks uitgebreid wetenschappelijk onderzoek zijn de oorzaken van en de behandelingsmethoden voor genezing vooralsnog onbekend en daar moet gauw verandering in komen! Daarom ren ik, samen met een vriendin van mij, dit jaar voor Alzheimer, en meer specifiek ren ik mee met de medewerkers van het Alzheimer Centrum van het VU Medisch Centrum. Tot en met half september trainen wij gezamenlijk in het Amsterdamse bos om ons sportieve doel te behalen en tegelijkertijd bewustzijn te creëren voor de urgentie van behandeling van deze ziekte. Tot bij de Dam tot Dam!