HSV Escamp

Een team... één wijze... één vereniging

Sport

Created by :

HSV Escamp

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

HSV Escamp staat voor Haagse Sport Vereniging Escamp. Wijzijn sinds 2005 een fusievereniging van 3 bekende Haagse voetbal verenigingen(resp. Lens, Cromvliet en VIOS). Onze doel was om binnen de Haagse wijkEscamp/Bouwlust een multifunctionele buurtsport vereniging te zijn. 


Sinds onze fusie en hebben wij tot begin2009 een overstap gemaakt naar onze nieuwe huisvesting binnen Escamp Sportpark2 en onze toen nog nieuwe clubgebouw. 

Gemeente Den Haag heeft in deze periodemet ons geïnvesteerd om binnen de huisvesting, buurt en accommodatie teondersteunen met technische organisatie en praktische begeleiding inverschillende vormen van Sportfunctionarissen. Dit investeren is niet altijd kwalitatiefen succesvol als resultaat. Maar wel gezien in EURO’s  en financiële investering vanuit Gemeente DenHaag.

HSV Escamp was altijd sinds 2005opzoek naar een eigen en unieke identiteit binnen de buurt. Want de wijkveranderde in een rap tempo in een andere type demografische samenstelling.Aanwas van verschillende nieuwe type culturen werd een botsing voor devrijwilligersparticipatie, inzicht in verenigingsleven en sociale binding. 

Het verenigingsleven zoals hetvroeger in Den Haag was begint huidig langzamerhand te vergrijzen en “uit testerven”. Bij HSV Escamp begon het nieuwe verenigingsidentiteit sinds 2014 tevormen. Wij werkten aan de nieuwe type multiculturele leden en kaderleden. Hetverenigingsleven, vrijwilligersinzet, participatie en organisatie werden binnende leden als traject aangeboden en eigen gemaakt. Helaas kost dit veelvermogen, tijd, en financiële middelen. 

Sinds voetbal Seizoen 2015 werd ons eensamenwerkingsovereenkomst (binnen onze voormalige locatie) met een anderevereniging afgedwongen. Dit veranderde meteen weer onze stabiliteit enprogressie van ontwikkelingen. 

Eind seizoen 2015 werd onzehuurcontract noodgedwongen door het besluit van de Sportwethouder en OCW DenHaag opgezegd. Per ultimatum datum 30 juni 2016, moesten wij halsoverkop metonze inventaris/inboedel uit het gebouw. Wij bleken een huurachterstand bij deGemeente Den Haag (OCW) van 17.000 euro te hebben. En de andere (eersteinstantie asiel vereniging) heeft onze clubgebouw geheel overgenomen. HSVEscamp zou een nieuwe huisvesting krijgen. 

In oktober 2016 werd ons eenhuisvesting aangeboden zonder kleed-en hygiëne faciliteiten en een onafgewerkteaccommodatie. Primaire tekortkomingen om als officiële voetbal vereniging weerop te bouwen voor een nieuwe toekomst.

Het opgebouwde openstaande bedrag,ging gepaard met afspraken, toezeggingen voor het verrekenen met het bedrag 25.000eur excl. BTW. Omdat de gemeente onze inventaris zou overkopen. Helaas heeft degemeente dit uiteindelijk niet gedaan, waardoor wij binnen deze afspraken zo dedas om worden gedaan. 

Als Hoofdhuurder in 2015/2016van onze voormalige clubgebouw hebben wij de facturen van de lasten en kostenvan de bij ons ingetrokken vereniging moeten betalen. Deze bedragen lopen optot 21.000 euro aan facturatie (Nuts en gebruikerkosten). Helaas omzeilt devereniging dit openstaande bedrag aan ons te voldoen.

Deze molen van vechten voor onze rechten, bezorgtons als vrijwilligers lange stressvolle dagen en tegenslagen van inzet alsvrijwilligers. Wij gebruiken Voetbalsport als middel voor onze stukje inzet binnende sociale en maatschappelijke ontwikkeling. 

Wij moeten elke keer weer een nieuwesituatie (wat gecreëerd wordt door….) aanpakken en weemoedig overwinnen. Maartoch is in de tussentijd en in de gecreëerde situaties onze mogelijkheden,inkomsten, stabiliteit en werken aan interne rust, groei en prestatie voor deSport en leden zeer sterk afgenomen. 

HSV Escamp moet volgens degemeente nog steeds de achterstanden voldoen. Onze inventaris overeenkomstwordt vermeden en ontkend. Tot op heden betalen wij voor een noodgedwongenopslagruimte voor onze inventaris en inboedel. 

Eigendommen, installaties inde clubgebouw van HSV Escamp wordt nog steeds door de nieuwe huurders elke daggebruikt. Wij zetten onze tanden hierin omdat dit eigendom ten onrechte wordtafgenomen. Ook zijn de geschatte waarden minimaal 12.000 EUR. 

Vechten voor onze rechten heeft een prijskaartje.En onze financiële gesteldheid is inmiddels door alle kosten en lasten sterkgedaald. 

Wij vragen om hulp! Wij vragen uw financiëlebijdrage, zodat wij intern weer kunnen investeren aan binding, ontwikkeling enbeleving. Wij vragen om uw financiële bijdrage om de kosten van juridischeprocedures te kunnen overbruggen. Wij vragen uw bijdrage, omdat wij alsvereniging weer oplossingen en mogelijkheden door investeren kunnen krijgen.

HSV Escamp bedankt u voor uw tijd enalle mogelijke financiële bedragen. Wij hopen dat u ons kan helpen.

Nogmaals dank u wel!