Kinderwelzijn   

Created by :

Stichting Home Sweet Home Uganda

Location:

Uganda, Uganda

Stichting Home Sweet Home Uganda

Stichting Home Sweet Home Uganda zet zich in voor kinderzorg in Uganda. Suzan en Zenon wonen op locatie waar zij zorg dragen over 15 kinderen. Daarnaast beheren zij verschillende projecten om zoveel mogelijk hulp aan kinderen en ouders in de omgeving te kunnen bieden. Zoals dagbesteding voor kinderen met een beperking, een zorgboerderij, voorlichting voor ouders én eerste hulp bij ondervoede baby’s. 


Het is de visie van Home Sweet Home, dat een kind niet zonder liefde kan en mag opgroeien. Een liefdevolle familie is van levensbelang. Opgroeien in een liefdevolle en veilige gezinsomgeving is de enige goede basis voor de ontwikkeling van een kind.


Home Sweet Home ziet het als haar missie om kansarme weeskinderen te helpen in een kleinschalig kindertehuis in Oeganda.


Om zijn missie te verwezenlijken, heeft de Stichting zich de volgende doelen gesteld:

  • Opzetten en onderhouden van een kleinschalig kindertehuis in Oeganda;
  • Hulp bieden aan kansarme kinderen;
  • Het bieden van zowel financiële als materiële hulp aan kansarme kinderen;
  • Het mogelijk maken voor de kinderen om onderwijs te ontvangen en hen daarmee een toekomstperspectief te bieden;
  • absoluut onpartijdig te zijn en hulp te bieden aan elk kind dat hulp nodig heeft, voor zover mogelijk, ongeacht afkomst of religie.
  • de kinderen niet alleen te voorzien van de meest essentiële levensbehoeften zoals onderdak, eten en drinken, maar ook om, naast de normale schoolverplichting, vakgericht onderwijs te geven en ze vaardigheden bij te brengen waarmee ze verder komen in het leven.
  • Vergroting van de kennis over HIV / AIDS, malaria en andere ziekten bij de lokale bevolking door cursussen en workshops over deze ziekten te organiseren; 
  • ook worden projecten ondersteund die de bevolking leren om voor hun eigen levensonderhoud te zorgen. Op deze manier wordt de directe omgeving van het weeshuis een helpende hand geboden.


Om de doelstellingen te realiseren, beheert Home Sweet Home de volgende projecten:

• Het kindertehuis

• Day Care Vincent

• De Zorgboerderij

• Het Aflatoun lesprogramma


Waardeert u ons werk? Zeg het voort! Wij zijn hard op zoek naar betrokken donateurs die ons willen helpen om ons werk ook de komende jaren te kunnen blijven doen voor een goede toekomst voor onze kinderen.


https://www.homesweethomeuganda.nl/onze-projecten

€ 0

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.