Kinderwelzijn   

Created by :

His Glory Foundation

Location:

Netherlands, Netherlands

Educate a Child

DO YOU LIKE TO ENSURE THAT CHILDREN GET THE BEST EDUCATION POSSIBLE TO SUPPORT THEIR FUTURE? HIS GLORY FOUNDATION BELIEVES EVERY CHILD DESERVES THE OPPORTUNITY TO LEARN. WILL YOU HELP? VIND JE HET LEUK OM ERVOOR TE ZORGEN DAT KINDEREN HET BEST MOGELIJKE ONDERWIJS KRIJGEN OM HUN TOEKOMST TE ONDERSTEUNEN?
DO YOU LIKE MAKING SURE CHILDREN GET THE BEST EDUCATION POSSIBLE TO SUPPORT THEIR FUTURE? BEFORE YOU DONATE CHILD EDUCATION CHARITY INSTITUTIONS, IT IS IMPORTANT TO KNOW THE RESULTS OF THE EDUCATIONAL PROGRAMS. HIS GLORY FOUNDATION BELIEVES EVERY CHILD DESERVES THE OPPORTUNITY TO LEARN. AS ONE OF THE OLDEST GOALS SUPPORTING CHILDREN'S EDUCATION, WE ARE GIVING CHILDREN IN SURINAME AND THE REST OF THE WORLD A BETTER FUTURE. DONATE TO EDUCATIONAL PROGRAMS FOR CHILDREN THAT ENSURE ALL BOYS AND GIRLS GET ACCESS TO QUALITY EDUCATION IN A SAFE ENVIRONMENT. THE BEST WAY TO DONATE MONEY FOR CHILD EDUCATION IF YOU DONATE FOR CHILD EDUCATION, YOU SUPPORT OUR PROGRAMS THAT HAVE A BIG IMPACT ON CHILDREN'S LIFE AROUND THE WORLD. WITH ALMOST 100 YEARS OF PRACTICAL EXPERIENCE, HIS GLORY FOUNDATION ENSURES THAT EVERY DONATED DOLLAR IS INVESTED TO GET THE BEST RESULTS AT THE LOWEST COST. READ HOW WE STAY RESPONSIBLE. HOW CAN I DONATE CHILD EDUCATION PROGRAMS? HIS GLORY FOUNDATION BELIEVES EVERY CHILD DESERVES THE OPPORTUNITY AND SUPPORT TO LEARN. WE WORK TRULY EVERY DAY TO MAKE SURE ALL CHILDREN GET ACCESS TO EDUCATION. YOUR DONATION SUPPORTS OUR PROGRAMS THAT IMPROVE CHILDREN'S EDUCATION IN HIS GLORY FOUNDATION AND INTERNATIONAL, ALSO CALLED 'SENDING A CHILD TO SCHOOL CHARITY'.VIND JE HET LEUK OM ERVOOR TE ZORGEN DAT KINDEREN HET BEST MOGELIJKE ONDERWIJS KRIJGEN OM HUN TOEKOMST TE ONDERSTEUNEN? VOORDAT U LIEFDADIGHEIDSINSTELLINGEN VOOR KINDEREDUCATIE DONEERT, IS HET BELANGRIJK OM DE RESULTATEN VAN DE EDUCATIEVE PROGRAMMA'S TE KENNEN. HIS GLORY FOUNDATION GELOOFT DAT ELK KIND DE KANS VERDIENT OM TE LEREN. ALS EEN VAN DE OUDSTE GOEDE DOELEN DIE HET ONDERWIJS VAN KINDEREN ONDERSTEUNEN, GEVEN WE KINDEREN IN SURINAME EN DE REST VAN DE WERELD EEN BETERE TOEKOMST. DONEER AAN ONDERWIJSPROGRAMMA'S VOOR KINDEREN DIE ERVOOR ZORGEN DAT ALLE JONGENS EN MEISJES TOEGANG KRIJGEN TOT KWALITEITSONDERWIJS IN EEN VEILIGE OMGEVING. DE BESTE MANIER OM GELD TE DONEREN VOOR KINDEROPVOEDING ALS U DONEERT VOOR KINDEROPVOEDING, STEUNT U ONZE PROGRAMMA'S DIE EEN GROTE IMPACT HEBBEN OP HET LEVEN VAN KINDEREN OVER DE HELE WERELD. MET BIJNA 100 JAAR PRAKTIJKERVARING ZORGT HIS GLORY FOUNDATION ERVOOR DAT ELKE GEDONEERDE DOLLAR WORDT GEÏNVESTEERD OM DE BESTE RESULTATEN TEGEN DE LAAGSTE KOSTEN TE BEHALEN. LEES HOE WE VERANTWOORDELIJK BLIJVEN. HOE KAN IK PROGRAMMA'S VOOR KINDEROPVOEDING DONEREN? HIS GLORY FOUNDATION GELOOFT DAT ELK KIND DE KANS EN ONDERSTEUNING VERDIENT OM TE LEREN. WE WERKEN ELKE DAG ONVERMOEIBAAR OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE KINDEREN TOEGANG KRIJGEN TOT ONDERWIJS. UW DONATIE ONDERSTEUNT ONZE PROGRAMMA'S DIE HET ONDERWIJS VOOR KINDEREN IN HIS GLORY FOUNDATION EN INTERNATIONAAL VERBETEREN, OOK WEL 'EEN KIND NAAR SCHOOL STUREN LIEFDADIGHEID' GENOEMD.


€ 0 of € 10.000
0% funded

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.