Het Kunkels Orgel

7e Internationaal Draaiorgelevenement “Haarlem Draait Door”

Kunst & cultuur

Created by :

Het Kunkels Orgel

Location:

Netherlands, Netherlands

Op Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni 2014, zal de Stichting “Het Kunkels Orgel” (SKO) in Haarlem de 7e editie van het Internationale Draaiorgelevenement “Haarlem Draait Door” (HDD) organiseren. Dit evenement is de voortzetting van de bekende draaiorgelmanifestaties die sinds de jaren 70 in het Staten- en Prinsenbolwerk plaatsvonden. In 2008 werd het concept ingrijpend veranderd en vond het eerste evenement nieuwe stijl plaats in het centrum van Haarlem. Haarlem Draait Door is een succesvol concept is dat vele bezoekers naar het centrum van Haarlem weet te trekken, getuige de positieve reacties van bezoekers, pers, deelnemers en van de horeca op de Grote Markt en omgeving. De doelstelling is het promoten van een stuk volkscultuur waarbij interesse bij het publiek wordt gewekt. Het is de bedoeling ook orgels uit Engeland en/of België en Duitsland naar Haarlem te laten komen om het internationale karakter tot uitdrukking te brengen alhoewel dit extra kosten met zich meebrengt. De doelgroep is publiek buiten de reguliere draaiorgelwereld. Door hen voor de manifestatie te interesseren hopen wij ook het culturele aspect voor Haarlem te verhogen en daarmee de PR een positieve impuls te geven. Voor de 7e editie in het jaar 2014 wil de organisatie, op voorstel van de Gemeente Haarlem, een ‘Silent Disco’ organiseren hetgeen, naar wij hopen, een stimulans voor een jonger publiek is om naar het centrum van Haarlem te komen en dat zo in contact kan worden gebracht met het cultuur-historisch aspect van HDD. Met Haarlem Draait Door levert SKO een belangrijke bijdrage aan Haarlem als Orgelstad, en het voldoet aan de doelstelling van het cultureel beleid van de Gemeente Haarlem om zoveel mogelijk cultuurinstellingen samen te brengen. Drie belangrijke en zeer succesvolle items van HDD zijn de Infomarkt, de openstelling van de Grote- of St. Bavokerk waar kerk- en draaiorgel afwisselend klassieke muziek ten gehore brengen èn het optreden van een Cubaans orgel met Cubaanse percussiegroep en Salsa-dansers, Deze drie items behoren inmiddels tot de vaste ingrediënten van HDD en zullen ook terugkeren bij het evenement in 2014. Wij hopen ook via deze weg een bedrag van € 3.000,- bijeen te krijgen voor dit evenement.

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Op Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni 2014, zal de Stichting “Het Kunkels Orgel” (SKO) in Haarlem de 7e editie van het Internationale Draaiorgelevenement “Haarlem Draait Door” (HDD) organiseren. Dit evenement is de voortzetting van de bekende draaiorgelmanifestaties die sinds de jaren 70 in het Staten- en Prinsenbolwerk plaatsvonden. In 2008 werd het concept ingrijpend veranderd en vond het eerste evenement nieuwe stijl plaats in het centrum van Haarlem. Haarlem Draait Door is een succesvol concept is dat vele bezoekers naar het centrum van Haarlem weet te trekken, getuige de positieve reacties van bezoekers, pers, deelnemers en van de horeca op de Grote Markt en omgeving. De doelstelling is het promoten van een stuk volkscultuur waarbij interesse bij het publiek wordt gewekt. Het is de bedoeling ook orgels uit Engeland en/of België en Duitsland naar Haarlem te laten komen om het internationale karakter tot uitdrukking te brengen alhoewel dit extra kosten met zich meebrengt. De doelgroep is publiek buiten de reguliere draaiorgelwereld. Door hen voor de manifestatie te interesseren hopen wij ook het culturele aspect voor Haarlem te verhogen en daarmee de PR een positieve impuls te geven. Voor de 7e editie in het jaar 2014 wil de organisatie, op voorstel van de Gemeente Haarlem, een ‘Silent Disco’ organiseren hetgeen, naar wij hopen, een stimulans voor een jonger publiek is om naar het centrum van Haarlem te komen en dat zo in contact kan worden gebracht met het cultuur-historisch aspect van HDD. Met Haarlem Draait Door levert SKO een belangrijke bijdrage aan Haarlem als Orgelstad, en het voldoet aan de doelstelling van het cultureel beleid van de Gemeente Haarlem om zoveel mogelijk cultuurinstellingen samen te brengen. Drie belangrijke en zeer succesvolle items van HDD zijn de Infomarkt, de openstelling van de Grote- of St. Bavokerk waar kerk- en draaiorgel afwisselend klassieke muziek ten gehore brengen èn het optreden van een Cubaans orgel met Cubaanse percussiegroep en Salsa-dansers, Deze drie items behoren inmiddels tot de vaste ingrediënten van HDD en zullen ook terugkeren bij het evenement in 2014. Wij hopen ook via deze weg een bedrag van € 3.000,- bijeen te krijgen voor dit evenement.