Het knuffelkuiken

Kuikens opvoeden voor jong en oud

Dieren

Created by :

Het knuffelkuiken

Location:

Netherlands, Netherlands

In Nederland zijn er 900.000 ouderen die zich eenzaam voelen. Dit zijn niet alleen mensen die thuis wonen maar ook in verzorg en verpleeghuizen. Er zijn al heel veel instanties in Nederland die zich inzetten tegen deze eenzaamheid. Veelal gaat het om kort durende evenementen.

Stichting het knuffelkuiken zet een broedmachine neer met eieren die gedurende drie weken aanstaat. Na drie weken komen de eieren uit. De ouderen of kinderen mogen vanaf dag één de kuikens groot brengen. Kuikens zijn makkelijk in onderhoud, ze eten en drinken zelfstandig. Het enige wat ze extra nodig hebben is liefde net zoals de mensen die ze verzorgen.  

Na 4 á 5 weken worden de kuikens te groot om binnen te blijven. Ze gaan weer mee naar de broederij. De hennen worden verkocht en de opbrengst gaat weer terug naar de stichting. Gedurende deze vier á vijf weken kunnen mensen de kuikentjes knuffelen en verzorgen. Het is tot nu toe bij elke locatie een doorslaand succes en willen graag het jaar erop weer dit project op hun locatie.

Voor scholen hebben deze projecten een heel ander doel.Hier gaat het om het bewust maken van hoe het leven ontstaat. Kinderen vinden het leerzaam om te zien hoe kippen groeien en hoe ze de dieren moeten verzorgen. Om zo vroeg te beginnen met het verzorgen van dieren.

Ieder mens doet ertoe, ieder mens wil leren en ergens bij horen. Om dat te realiseren willen we de mogelijkheid bieden om zowel kinderen als ouderen te laten broeden en kippen te laten verzorgen. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dan ook nog wat leren. Voor ouderen vinden we het belangrijk om ze weer een doel te geven in het Leven. 

Dit betekent een klimaat waarin mensen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze  gestimuleerd worden tot het groot brengen van kuikens. Goed onderwijs in het nieuwe leven leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en voor hun omgeving. Ouderen hebben op deze manier weer een zinvolle dagbesteding waarin ze zorg dragen aan de opgroeiende kippen.


Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Olav Schimmel 3 years ago
€25
Gert Visser 3 years ago Succes met de stichting! Mijn moeder vond het geweldig op de afdeling!
€10
Knuffelkuikentjes 3 years ago Jullie eerste 5 euro is binnen!
€5
Knuffelkuikentjes 3 years ago De eerste 15 euro is binnen voor jullie! Succes!
€15
Olav Schimmel 3 years ago
€25
Gert Visser 3 years ago Succes met de stichting! Mijn moeder vond het geweldig op de afdeling!
€10
Knuffelkuikentjes 3 years ago Jullie eerste 5 euro is binnen!
€5
Knuffelkuikentjes 3 years ago De eerste 15 euro is binnen voor jullie! Succes!
€15

In Nederland zijn er 900.000 ouderen die zich eenzaam voelen. Dit zijn niet alleen mensen die thuis wonen maar ook in verzorg en verpleeghuizen. Er zijn al heel veel instanties in Nederland die zich inzetten tegen deze eenzaamheid. Veelal gaat het om kort durende evenementen.

Stichting het knuffelkuiken zet een broedmachine neer met eieren die gedurende drie weken aanstaat. Na drie weken komen de eieren uit. De ouderen of kinderen mogen vanaf dag één de kuikens groot brengen. Kuikens zijn makkelijk in onderhoud, ze eten en drinken zelfstandig. Het enige wat ze extra nodig hebben is liefde net zoals de mensen die ze verzorgen.  

Na 4 á 5 weken worden de kuikens te groot om binnen te blijven. Ze gaan weer mee naar de broederij. De hennen worden verkocht en de opbrengst gaat weer terug naar de stichting. Gedurende deze vier á vijf weken kunnen mensen de kuikentjes knuffelen en verzorgen. Het is tot nu toe bij elke locatie een doorslaand succes en willen graag het jaar erop weer dit project op hun locatie.

Voor scholen hebben deze projecten een heel ander doel.Hier gaat het om het bewust maken van hoe het leven ontstaat. Kinderen vinden het leerzaam om te zien hoe kippen groeien en hoe ze de dieren moeten verzorgen. Om zo vroeg te beginnen met het verzorgen van dieren.

Ieder mens doet ertoe, ieder mens wil leren en ergens bij horen. Om dat te realiseren willen we de mogelijkheid bieden om zowel kinderen als ouderen te laten broeden en kippen te laten verzorgen. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dan ook nog wat leren. Voor ouderen vinden we het belangrijk om ze weer een doel te geven in het Leven. 

Dit betekent een klimaat waarin mensen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze  gestimuleerd worden tot het groot brengen van kuikens. Goed onderwijs in het nieuwe leven leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en voor hun omgeving. Ouderen hebben op deze manier weer een zinvolle dagbesteding waarin ze zorg dragen aan de opgroeiende kippen.