Gezondheidszorg   

Aangemaakt door :

susanne de goeij

Locatie:

Amsterdam, Nederland

Susanne needs phagen treatment to cure her chronic infection disease. Susanne heeft een behandeling met fagen nodig voor haar chronische ontstekingsziekte

I have been suffering from chronic inflammations on my skin for 20 years that affect my life. I am unable to work and there are days when I can not walk, or my arms cant move because of the pain. A serious form of Hidradenits Suppurativa ( https://en.wikipedia.org/wiki/Hidradenitis_suppurativa ) is active on 50% of my body and continues to expand. After many antibiotic treatments, antibiotic resistance is starting to occur, which makes it much less effective. Other medicines also do not work and / or cause serious side effects. After several surgeries, trying various medications and the disease getting worse, my life is getting harder.


In the Netherlands there is no cure for Hidradenitis, and the symptom control is now starting to fail. Out of options, I went looking for a new treatment and found it through the television program "doctors of tomorrow’ ". A broadcast about the treatment with Bacteriophage , also called phages, showed a treatment with inflammatory diseases unknown in the Netherlands. As it turns out, in Georgia, people have been treating Hidradenitis for years with great success and without any side effects or surgeries. phages are another form of antibiotics for which you do not build up resistance as with regular antibiotics.


The current regulations in the Netherlands make it impossible to be treated with phages, which makes a trip to Georgia the only solution. Unfortunately, this entire process, including the treatments, is not covered by my insurance, so need to do something i find really hard and ask for your help, but i dont know what else to do.


the money I collect is for the entire treatment in Georgia and the post treatment with the prescribed phages in the Netherlands. Every Donation est welcome, thank you very much! follow my story and updates on www.facebook.com/helpsusanne


About faghes 


Ik heb al 20 jaar last van chronische ontstekingen op mijn huid die mijn leven beïnvloeden. ik ben niet in staat om te werken en er zijn dagen dat ik niet kan lopen, of mijn armen kan bewegen van de pijn. Een ernstige vorm van Hidradenits Suppurativa ( https://www.hidradenitis.nl/ ) is actief op 50% van mijn lijf en breid zich steeds verder uit. Na vele antibiotica kuren begint er inmiddels antibiotica resistentie op te treden waardoor deze veel minder werkt. Ook andere medicijnen werken niet en/of geven ernstige bijwerkingen. Na diverse operaties, het uitproberen van diverse medicatie en het steeds erger worden van de ziekte maakt mijn leven steeds zwaarder. 


In Nederland is er geen genezing voor Hidradenitis, en ook de symptoom bestrijding begint nu dus te falen. Ten einde raad ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe behandeling en deze vond ik via het televisie programma "dokters van morgen ". Een uitzending over de behandeling met Bacteriofagen, ook wel fagen genoemd toonde een in Nederland onbekende behandeling met ontstekingsziekten. Wat blijkt, in Georgië behandeld men al jaren Hidradenitis met veel succes en dit zonder bijwerkingen of operaties. fagen zijn een andere vorm van antibiotica waarvoor je geen resistentie opbouwt zoals bij reguliere antibiotica. ( https://www.bacteriofagentherapie.nl/ )


De huidige regelgeving in Nederland maakt het onmogelijk behandeld te worden met fagen, wat een reis naar Georgië de enige oplossing maakt. Helaas word dit hele traject inclusief de behandelingen niet vergoed door de verzekering, dus ik ga met mijn billen bloot en zet mij over een hoge drempel om jullie om hulp te vragen. 


het geld wat ik inzamel is voor het gehele traject in Georgië en de nabehandeling met de voorgeschreven fagen in Nederland. elke donatie is welkom, heel erg bedankt! Volg mijn verhaal en traject op www.facebook.com/helpsusanne


Over fagen: 


€ 7.612 van € 8.000
95.2% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.