Educatie   

Created by :

Gregory la Cruz

Location:

Sliedrecht, Nederland

Help Gregory la Cruz zijn levensverhaal in boek uit te brengen!

Na 22 jaar van beproevingen, standvastig zijn en volharden in een veranderende levensstijl wil ik met je hulp mijn boek genaamd Mijn Juiste Schreeuw publiceren.

Introductie

Lieve mensen,

Jij die mij persoonlijk kent weet dat de afgelopen jaren

doorspekt zijn geweest met tegenslagen, teleurstellingen, pijn en verdriet.

Toch heb ik niet opgegeven omdat ik nooit meer terug wil naar waar ik vandaan kom.  Deze jaren heb ik nodig gehad om te genezen.

Om weer vertrouwen te hebben in mijn medemens. Ik heb de jaren nodig gehad om

mezelf lief te hebben en ook om een ander lief te hebben, ook als ik die nog

niet zo goed ken of mij onrecht heeft aangedaan.

Mijn levensverhaal wordt binnenkort in boekvorm

uitgebracht. Talloze families en gebroken gezinnen kunnen hiermee worden geholpen.

Wil je een bijdrage leveren in de productie hiervan dan

nodig ik je uit om je bijdrage te leveren via de donatieknop. Hier wil ik je

bij voorbaat heel hartelijk voor bedanken.  


Wie is Gregory la Cruz?

Gregory is opgegroeid in een gebroken gezin. Hij is vroeg

in de criminaliteit terecht gekomen en heeft een leven geleid met zware

verslaving gedurende 31 jaar. Zijn leven was compleet geruïneerd en alles zag

er hopeloos uit. Zo uitzichtloos dat hij zich van zijn leven wilde beroven.

Maar er was een oplossing en dat is zijn juiste schreeuw!


https://www.youtube.com/watch?v=PyeLtIpvNoE&t=28s


Waarom heb ik je hulp nodig

Veel van wat ik in mijn leven heb meegemaakt is in het

boek beschreven. Levenslessen die voor velen van grote nut kunnen zijn. Mijn

juiste schreeuw dient als hulpboek voor zowel kinderen als volwassen in moeilijke

levenssituaties. Ook kan het door verschillende instanties in de hulpverlening,

zoals opvangcentra, scholen, buurthuizen e.d. worden gebruikt.


Je donatie is dringend nodig om diverse kosten te kunnen

dekken. Met name kosten rondom het schrijven van mijn autobiografie, de vormgeving,

het redigeren van mijn boek, het drukwerk en andere onvoorziene kosten. Ook

voor de verspreiding en boekpresentaties in de drie grote steden vraag ik je

medewerking.


In de nabije toekomst zal het boek ook in het Engels en Spaans

worden vertaald. Alvast onwijs bedankt dat je wilt meewerken aan het

verspreiden van een belangrijke boodschap van hoop aan de hele wereld. Een positieve

bijdrage aan gebroken families in de maatschappij.

€ 50 of € 7.000
0.7% funded

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Juan a year ago
€25
Anonymous a year ago
€25
Juan a year ago
€25
Anonymous a year ago
€25