HELP EEN KANSARM KIND NAAR SCHOOL

Waar het in Nederland vanzelfsprekend is om naar school gaan, is dat in Indonesië niet zo! Help ons om kansarme kinderen in Pangandaran naar school te laten gaan!

Educatie

Created by :

Meraih Bintang (ANBI)

Location:

, Indonesië

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Waar het in Nederland vanzelfsprekend is om naar school gaan, is dat in Indonesië verre van het geval. Een kind heeft nodig: 4 schooluniformen (regulier, batik, sport, scouting: deelname aan scouting is vanaf de lagere school verplicht in Indonesië) + 1 paar zwarte schoenen + 2 paar witte sokken + 1 goede kwaliteit rugzak + registratiekosten school + schoolbenodigdheden zoals boeken, pennen, etui, potloden, gum, schriften e.d. Voor heel veel ouders in het gebied waar wij actief zijn is dit bedrag niet op te brengen. Zij kunnen maar ternauwernood het hoofd boven water houden en voorzien in de voedselbehoeftes van hun gezin. School wordt door hen daarom gezien als een luxe. Het minimum loon 2019 voor de provincie West-Java is vastgesteld op IDR 1.668.372 per maand, omgerekend is dit € 104,70. Voor de families die wij helpen ligt het inkomen per maand helaas een heel stuk lager. Pangandaran is van oudsher een vissersgemeenschap. Dit betekent dat de economische status laag is en de inkomens zeer onregelmatig zijn. Ieder jaar zoeken wij daarom naar sponsors die hen een handje willen helpen door een of meerdere schooluniformen te doneren zodat wij een groep kansarme kinderen in Pangandaran kunnen helpen en daarmee ook hun familie. Immers, een kind wat naar school gaat, heeft meer kans op een betere toekomst! 1 schooluniform kost € 12,50