Help Boris in zijn strijd voor de gezondheid van schildpadden

Help Boris in zijn strijd voor de gezondheid van schildpadden

Maatschappij

Created by :

Boris Foundation

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

Boris Foundation
€ 2 of € 250
0.8% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.


Boris de Russische Vierteenlandschildpad woont op Texel en hij heeft schildpadje Valentina opgevangen maar nu blijkt dat ze ondervoed is. Ze had bovendien een dingetje in haar oog (inmiddels geopereerd). En ze heeft allerlei medicatie nodig in verband met wormen en darminfecties. Boris vraag om 1 euro bijdrage in de kosten die hij nu heeft moeten maken, overigens zal hij dit bedrag storten in zijn stichting die actie voert tegen plastic afval in zee om zijn familie de zeeschildpad te helpen!