Heel veel pijn aan tanden.

Heel veel pijn aan tanden.

Maatschappij

Created by :

Heel veel pijn aan tanden.

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 650
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Hallo

Ik ben een jongeman die heel veel pijn aan zijn tanden heeft, ( afgebroken tanden, rotte kiezen, openliggende zenuwen wat heeft veel pijn geeft waardoor ik heel slecht slaap, maar wel de volgende dag moet werken om mijn restant van CZ af te lossen, want ik kan pas een aanvullende tandarts verzekering afsluiten als ik mijn achterstand heb afbetaald.

Normaliter zou ik niet om een donatie gaan vragen, maar ik ben ten einde raad en ik hoorde van deze website

Na een gesprek met mijn verzekering kreeg ik te horen dat ze niks voor mij kunnen vergoeden, omdat het niet in speciale mondzorg valt, terwijl dit heel veel pijn doet.

De begroting van de tandarts kwam uit op 1100 euro, nu probeer ik de helft ervan d.m.v crowdfunding voor elkaar te krijgen en de andere helft ervoor te werken

Ik schaam me heel erg voor mijn tanden, en zou graag weer een normale glimlach hebben op mijn gezicht.

Want nu lijk ik indd een boer met kiespijn, en niet zo zuinig ook 

Al het geld wat gedoneerd word, word gespendeerd aan de tandarts, dit wil ik ook graag bewijzen mits de donateur dat wilt. ( denk hierbij aan rekeningen van de tandarts, afschriften van betalingen. )

Met vriendelijke groeten

---------------------------------------------------

Hey

I am a young man who has a lot of pain on his teeth (broken teeth, rotten teeth, open nerves which causes a lot of pain causing me to sleep very badly, but have to work the next day to solve my remnant of CZ because I can only close an additional dentist's insurance if I have paid off my dept

Normally I would not ask for a donation, but I'm in the end and I heard from this website 

After a conversation with my insurance, I was told that they could not afford anything for me because it does not fall into special oral care, while this is very painful. 

The dentist's budget came to 1100 euros, now I try to get half of it by crowdfunding and the other half to work for it 

I feel ashamed of my teeth, and would like to have a normal smile on my face again.

For now I look like a farmer with toothache, and not so economical as well

All the money donated is spent on the dentist, I would also like to prove this if the donor wants to. (think of the dentist's bills, copies of payments.)

With best regards