Share page on:

Onze vereniging zet zich in voor nog mobiele mensen (18+) met laatste wensen.

In onze visie sterven er steeds meer mensen jong, met nog onvervulde dromen.

Onze missie is: mensen inspireren hun dromen te leven, voordat het te laat is!