Hartekind

Kind zijn, hart nodig!

Gezondheidszorg

Created by :

Hartekind

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

In Nederland worden er elke dag 4 kinderen geboren met eenhartafwijking. 3 kinderen krijgen er elke dag een impactvolle openhartoperatieom te overleven en helaas sterft er nog elke 2 dagen een kind aan de gevolgenvan een hartafwijking. De overlevingskansen voor hartekinderen zijn deafgelopen 50 jaar enorm verbeterd dus dat is echt een succesverhaal. Maar datsucces heeft ook een prijs. Zo hebben hartekinderen vaak nieuwe operaties nodigom restafwijkingen te behandelen, krijgen ze op jonge leeftijd al te maken methartfalen en levensbedreigende hartritmestoornissen en heeft 50% van dekinderen met een ernstige hartafwijking hersenschade opgelopen. Om die problemente verhelpen is er onderzoek nodig en Stichting Hartekind is opgericht om datonderzoek te financieren. Steun Stichting Hartekind door middel van een donatie of kom in actie voor de 25.000 hartekinderen in Nederland!