Hart Voor Lelystatters

Dit is een hulp groep voor mensen die het nodig hebben Wij hopen deze groep weer zo snel mogelijk op peil te hebben. We zijn op de achtergrond druk bezig Hart voor de Lelystedelingen een gezicht te geven.Volg ons dan blijf je op de hoogte

Maatschappij

Created by :

Hart Voor Lelystatters

Location:

Netherlands, Netherlands

De Stichting heeft als doel om hulp te bieden aan hulpbehoevende inwoners van Lelystad ,die om verschillen redenen niet terecht kunnen bij de daarvoor aangewezen instanties.Wij helpen door te voorzien in de eerste levensbehoeften zoals voeding,kleding en/of huisraad. De Stichting draait volledig op vrijwilligers.De doelstellingen bereikt de Stichting o.a. door het verkrijgen van donaties in natura dan wel in geld. Voor meer informatie of het aanmelden voor hulp www.hartvoorlelystatters.nl.

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

De Stichting heeft als doel om hulp te bieden aan hulpbehoevende inwoners van Lelystad ,die om verschillen redenen niet terecht kunnen bij de daarvoor aangewezen instanties.Wij helpen door te voorzien in de eerste levensbehoeften zoals voeding,kleding en/of huisraad. De Stichting draait volledig op vrijwilligers.De doelstellingen bereikt de Stichting o.a. door het verkrijgen van donaties in natura dan wel in geld. Voor meer informatie of het aanmelden voor hulp www.hartvoorlelystatters.nl.