Hardlopen voor onderwijs in Rehoboth, Namibië

Hardlopen voor onderwijs in Rehoboth, Namibië

Maatschappij

Created by :

Hardlopen voor onderwijs in Rehoboth, Namibië

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 1.036 of € 1.000
103.6% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Hallo allemaal,

Op 10 juni ga ik de halve marathon in Zwolle voor het goede doel RKC (René Kids Centre) lopen! Wij zamelen geld in om lesmaterialen aan te schaffen voor het RKC in Rehoboth, Namibië, waar men een kleuterklas wil oprichten om ook de kinderen uit arme gezinnen een kans op onderwijs te geven.

Achtergrond
In de armste wijk van Rehoboth in Namibië, ‘Block E’, is het Kids Centre gebouwd. Hier worden activiteiten georganiseerd voor de kinderen welke een uitzichtloos en kansarm bestaan leiden.  Het RKC biedt ook o.a. onderwijs aan deze kinderen, zodat zij een betere toekomst tegemoet zien. Op dit moment wordt onderwijs gegeven aan oudere kinderen welke nooit of gedeeltelijk naar een basisschool zijn geweest. Deze kinderen van 14/15 jaar kunnen vaak nog niet lezen en schijven. Onderwijs op late leeftijd geven blijkt dan ook vaak te laat.. Het RKC heeft daarom als nieuw doel een kleuterklas op te zetten, zodat de jongste kansarme kinderen al op jonge leeftijd onderwijs aangeboden krijgen. Hiervoor is uiteraard wel veel lesmateriaal nodig -> Wij proberen een steentje bij te dragen door zoveel mogelijk geld in te zamelen om deze lesmaterialen aan te kunnen schaffen. Hierbij hoort natuurlijk ook een tegenprestatie; om zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen voor dit goede doel, zal ik daarom op 10 juni de halve marathon van Zwolle lopen. Graag nodig ik jullie daarom uit mij te sponsoren! 

Wat gaan we doen?
Tijdens ons bezoek aan Namibië gaan wij de benodigde lesmaterialen kopen en ter plaatse aanbieden bij het RKC. Deze materialen zijn hard nodig voor de nieuwe kleuterklas! Omdat de mensen die onderwijs geven hiervoor niet opgeleid zijn, zal Linda de onderwijzers ter plaatse ook uitleg geven over het lesgeven aan de jongste kinderen met spelmaterialen.


Wat doet het RKC verder?
Kinderen & jongeren in Block E hebben veelal te maken met gebrek aan (basis)onderwijs en slechte thuissituaties (o.a. alcoholmisbruik, werkloosheid en armoede). Het RKC biedt o.a. onderwijshulp aan deze kinderen, zodat zij een betere toekomst tegemoet zien.Het RKC organiseert verschillende deelprojecten voor de kinderen/jongeren, zoals het aanbieden van warme maaltijden, het begeleiden van kinderen met slechte thuissituatie in een huiswerkklas, geven van onderwijs voor jongeren in een schoolklas, jongeren werkervaring laten opdoen met een landbouwproject, coachen van ouders tijdens huisbezoeken, etc. Voor meer info, zie ook: http://www.renekidscentre.nl