“Hakuna Matata” Fietstocht tocht 17 september 2016

blind of praktisch blind mensen in Trans Mara Kenya hun gezichtsvermogen weer terug te geven

Maatschappij

Created by :

Stichting Oloonkolin Kenya

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

All the information (Tittle, description and content) is auto-translated using Google Translate.

Op 4 maart 2016 is er een medisch team, waaronder twee oogartsen van Stichting SLAH (dr. Ton Smit en dr. Alex Rulo, beide werkzaam bij Oogziekenhuis Zonnestraal), naar Oloonkolin gereisd om samen met enkele lokale specialisten van het Keniaanse Ministry of Health Trans Mara West Hospital oogheelkundige zorg te verlenen. Tevens is er onder leiding van Chantal Westerhoff-De Ruiter, verpleegkundige in Nederland, uitgebreid aandacht besteed aan voorlichting op het gebied van hygiëne ter voorkoming van infecties. Daarvoor bezocht zij, samen met het lokale team, verschillende dorpen in het gebied, waaronder ook het dorp Oloonkolin. 

Het resultaat van dit project: 1500 dorpelingen van het gebied Transmara hebben hygiënische voorlichting ontvangen, 400 patiënten zijn oogheelkundig gescreend, 140 patiënten zijn in de kliniek opgenomen en behandeld en 78 staaroperaties zijn uitgevoerd. De staaroperaties waren erg succesvol: Bij bijna alle patiënten was er na de staaroperatie een enorme verbetering van het gezichtsvermogen te zien. De meeste patiënten die geopereerd werden waren voor de ingreep vrijwel blind en konden na de operatie weer goed zien. Daarnaast werd er een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering geleverd aan het lokale team. Een resultaat waar we enorm trots op zijn.

Een volgende uitzending staat al weer op het programma. Momenteel wachten er 70 patiënten voor een staar operatie aan hun tweede oog. Daarnaast zullen er uitgebreide screeningsprogramma’s opgezet worden. Niet alleen om patiënten met staar te bereiken, maar ook om refractie afwijkingen (brilafwijkingen zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme) op te sporen, met name bij jonge kinderen. Ook zal er veel aandacht besteed worden aan hygiëne (schoon water, sanitair en hygiënische voorlichting) ter voorkoming en bestrijding van ziektes en infecties.

Maar om dat allemaal te bereiken is er weer geld nodig. Geld dat we op deze manier bij elkaar hopen te fietsen. De fietstocht van vorig jaar was een groot succes. De deelnemers hebben allemaal de eindstreep gehaald en hebben een mooi bedrag bij elkaar gefietst. We hopen ook dit jaar weer op een succesvolle fietstocht.

Steun onze actie 

Aanmelden via: http://www.stichtingoloonkolin.nl/fietstocht2016.php

Donatie:

25 euro - een staaroperatie.

10 euro - Mobilisatie patiënten 

5 euro - medicijnen ter voorkoming van infectie (o.a. antibiotica)

10 euro - een bed + eten voor een patiënt die wordt geopereerd.

10 euro - nazorg en begeleiding voor een patiënt ter voorkoming van infectie.

15 euro - training van een lokale bewoner om Voorlichting Hygiëne verder uit te dragen.