Good Vibes Foundation

For we are the future!

Maatschappij

Created by :

Good Vibes Foundation

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Good Vibes Foundation is een internationaal opererende stichting welke in Nederland is opgericht.Met behulp van fondsenwerving, vrijwilligers en betaalde krachten, financieren én voeren wij projecten uit in Nederland en in Senegal, op het gebied van sociaalmaatschappelijke zaken en duurzaamheid. Hierbij geldt dat de projecten altijd meerdere positieve ontwikkelingen tegelijkertijd zullen laten zien.  

Zo helpen wij daklozen en langdurig werkelozen, die voor de markt "te oud" worden bevonden, door hen weer perspectief te bieden. Wij doen dit door voor werkgelegenheid te zorgen binnen de ondernemingen die wij zelf gaan opzetten. Ook kan het zijn dat we ze onderbrengen bij partnerbedrijven. Dit zijn allemaal duurzame bedrijven, zoals zonnepaneelleveranciers, biologische aquaponicstelers, of bedrijven die duurzame producten maken of woningen bouwen volgens het cradle to cradle principe. Dit betreft het hergebruik van materialen in plaats van recycelen of nieuwe materialen toepassen en dit is uiteraard vele malen duurzamer. 

Omdat een groot deel van onze projecten in Senegal worden uitgevoerd, bieden wij hiermee de mogelijkheid om bijvoorbeeld mensen met een drugs- of alcoholverslavings voor langere tijd uit hun omgeving te halen, waardoor de kans op een succesvol afkicktraject, alsmede het klaarstomen voor herintrede in de maatschappij, vele malen groter zal zijn.

De op te richten bedrijven kunnen niet alleen op basis van giften en/of subsidies gaan draaien:

Hoewel het weldegelijk bedrijven zijn die meer MVO zullen zijn dan men gewend is, zullen het tevens toch ook commerciele bedrijven zijn waar winst wordt gemaakt. Het zijn eveneens geen stichtingen, zoals de Good Vibes Foundation, dus de gemaakte winst zal wél worden uitgekeerd aan de belanghebbenden, echter zijn hier enige voorwaarden aan verbonden. 

Stichting Good Vibes Foundation staat voor het oprichten van duurzame ondernemingen en dan in de breedste zin van het woord:

Eén bijzonder detail hierbij is dat de ondernemingen worden opgezet volgens een door stichting Good Vibes Foundation opgestelde blauwdruk. Hierin zijn een aantal zaken vastgelegd die de integriteit van de onderneming zal waarborgen. Zo zal er sprake zijn van een specifieke verdeling van gecertificeerde aandelen met betrekking tot winstuitkering en zeggenschap tussen de 3 peilers binnen iedere onderneming: het lokale personeel, lokaal management en (internationale) investeerders. 

De stichting, inclusief haar donateurs (!) zal in de beginjaren eveneens zetel nemen binnen het bestuur. Zij dient hiermee een arbitraire functie en handhaaft de duurzame bedrijfsvoering conform de blauwdruk. 

Wat stichting Good Vibes Foundation hiermee wil bereiken is dat het bedrijf de belangen van alle partijen evenredig behartigt en dat een bedrijf bijvoorbeeld niet in handen valt van (buitenlandse) investeerders, maar het tegelijkertijd óók niet mogelijk is dat het personeel loonsverhogingen eist die ten koste zouden gaan van de toekomst van onderneming. 

Prima dat er winst wordt gemaakt, maar wél "met ons allen, voor ons allen".

En, het gaat zeker niet ten koste van het milieu! 

De op te richten bedrijven zijn niet lukraak uit de lucht gegrepen, maar zullen een logisch gevolg zijn van elkaar en er zal sprake zijn van multilaterale samenwerking. Het bewerkstelligen van een grootschalige, zelfstandige sub-economie, waar alle betrokkenen zich goed voelen; dát is het uiteindelijke streven. 

De bedrijven zullen gefaseerd en in de juiste volgorde worden opgericht en uiterste efficiëntie nastreven, met minimale investeringen. Gezond verstand, of wellicht zelfs boerenverstand en een flexibele no nonsense houding is hierbij een belangrijke factor. 

Lowtech waar het kan, hitech als het moet: ook dát is een streven:

-Het is namelijk niet nodig om voor 3 miljard euro een ontziltingsfabriek te bouwen, want wij van de Good Vibes Foundation kunnen een onuitputtelijke stroom van ontzilt water vanuit de Atlantische oceaan tot in de Sahara krijgen voor minder dan 1 miljoen euro!!

-Hoezo komen er nog mensen om van de honger? Wij hebben een manier gevonden om met relatief lage investeringen tot 28 keer meer groente en fruit te kunnen produceren per vierkante meter grondoppervlakte! En wij hebben een manier gevonden om deze verse en gezonde biologische groente en fruit bij de eindgebruiker te krijgen waarbij we tot wel 70% kunnen besparen op handling en distributie kosten en dus ook op uitstoot! 

-Wij van stichting Good Vibes hebben zelfs een manier gevonden om zongerijpt groente en fruit vanuit Senegal naar (noord) Europa te vervoeren, waarbij vele malen minder energie nodig is voor het transport over de zee dan de energie die de Europese kassen nodig hebben tussen na- en voorjaar.

-Sterker nog: wij van stichting Good Vibes Foundation hebben een manier gevonden om duurzame energie vanuit Senegal te exporteren naar (noord) Europa om deze energie in de wintermaanden te gebruiken. 

-Nóg sterker: het energieproduct kan daarna zelfs worden verhandelt voor een totaal ander doel. Ja, je leest het goed: cradle to cradle met duurzame energie! 

-En we kunnen dit doen met een eigen rederij en transportbedrijven. Met onze eigen vaartuigen en vrachtwagens op zonne-energie die wij zelf kunnen bouwen en 60% goedkoper zullen zijn dan andere EV's, omdat we nauwelijks accu's nodig zullen hebben! 

En het leuke van dit alles is dat het allemaal erg simpel en relatief goedkoop is. Zo (bio)logisch en duurzaam als het maar kan!

Hierboven genoemde zaken zijn slechts een kleine greep uit een scale van mogelijkheden met een extreme doeltreffendheid om problemen niet enkel op te lossen van om te zetten in nieuwe kansen. Hiermee wil stichting Good Vibes Foundation een voorbeeld stellen voor de rest van de wereld, omdat we inmiddels allemaal wel weten dat we níet op de huidige manier verder kunnen. We eten de aarde zes keer sneller op dan ze zich kan regenereren. Dit moeten we acuut stoppen! 

Hetzelfde geldt voor honger en oorlog en zoveel meer onrecht. Wij willen dit voor goed uit de wereld helpen. Jij toch ook? 

Wij geloven stellig dat wij de wereld kunnen verbeteren met onze plannen en onze idealen. We hebben veel kennis en ervaring in huis omtrent duurzame techniek en duurzame voedselproductie en wij beschikken over de intellectuele eigendomsrechten van een scala aan duurzame producten, diensten en ideeën, welke op basis van financiering per direct kunnen worden uitgevoerd en waarbij direct sprake zal zijn van het creëren van arbeidsplekken en dus toekomstperspectief voor mensen die nu in een uitzichtloze positie zitten. 

Wij hebben de ambitie om door middel van de stichting binnen 10 jaar uit te groeien tot één van 's werelds grootste organisaties die de problemen waarmee de mensheid vandaag te dag te maken heeft echt wil en zál gaan oplossen, vanuit het oogpunt van het algemeen belang van alles en iedereen op deze wereld. 

De wereld is namelijk ons ruimteschip dat we moeten delen, maar óók onderhouden. Alles wat we hier op aarde  hebben is ons eenmalig uitgereikt.
We móeten er anders mee omgaan -en met elkaar-, en wel vanaf nu, meteen! 
Het oprichten van stichting Good Vibes Foundation is ónze directe input om, een nieuwe manier van leven te creëren, waarbij honger, oorlog, vervuiling en onrecht tot het verleden behoort.

We doen het, omdat het kan!
Het gaat ons lukken, omdat het moet!