Goed leren verdient ieder kind!

Goed leren verdient ieder kind!

Maatschappij

Created by :

Goed leren verdient ieder kind!

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 2.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs projecten in ontwikkelingslanden. Komende zomer ga ik op wereldburgerstage met Stichting Global Exploration. Samen met leeftijdsgenoten leren van elkaars culturen, overeenkomsten en verschillen. Daarnaast bouwen we samen aan een beter onderwijs en leefomstandigheden. Mijn ervaring deel ik achteraf met mijn hele omgeving en mijn school. Om deze stage en de doelstellingen van de stichting mogelijk te maken is geld nodig. Wij hopen op uw steun. Uw sponsorgeld wordt aan vier doelen besteed: Wereldburger stage, scholen voor scholen, handen uit de mouwen en bewustwording in Nl. Niet met lege handen reizen is ons streven. Daarnaast zullen we ter plekke daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken. Zelf bouwen en zien dat het bijeengebrachte sponsorgeld goed besteed wordt. Wij werken nauw samen met stichting Wilde Ganzen waardoor we zorg dragen voor een verantwoorde besteding van de gelden en een goede rapportage achteraf.