Noodhulp   

Created by :

Asmae Abdellati

Location:

Nador, Marokko

Gezin van 7 in Marokko

Broeders en zusters!!

Dit gezin heeft geen deftige onderdak, voedsel,.... Het is een gezin van 7 die onze hulp nodig heeft. De vader heeft hun in de steek gelaten zonder enige inkomen.

Daarom vragen we jullie om jullie steun om geld in te zamelen voor een deftige onderdak en de basis die ze nodig hebben. Moge Allah swt dit gezin bijstaan.

€ 10.000 Target Amount
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.