Getahun Teshomen

oromoo

Kunst & cultuur

Created by :

Getahun Teshomen

Location:

Netherlands, Netherlands

Waan hundumaa dursa haa ga'u nagaan koo lammiiwwan koo maraaf. Ani maqaan koo Getahun Teshomen jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina W/bahaa aanaa saasiggaa bakka jedhamutti dha. Ani xinnummaa koo irraa kaasee rakkoo ijaa cimaa waliin wal'aansoo wal qabaa barumsa koo duukaa rakkachaan ture. Dhukkubni ijaa natti hammaatu illee akka nama tokkootti isa danda'ee bara 2014 keessa gara yunivarsiitii seene. Kanan ittiin seenes muummee injineringii ture. Isas dippartimenti conistruction technology and management barachaa osoo ani jiruu bara darbe 2016 keessa sababa shakkii siyaasaaf jecha barumsa koo kanan agartuu dhibamaadhaan duukaa rakkachaa jiru waggaa 3ffaa irraa na ari'an. Ergasii as yunivarsiitii wollaggaa irraa sagantaa galgalaan eegaleen kaffaltii dadhabeen addaan kute. Amma immoo carraa gara Netherland deemuuf kara namaa visa argadheen waan ittin dhufu qarshii dhabe. Eebbifami haadhoo koo tarii yoo isaan karaa ittiin na gargaaran si gaafatan immoo bankii daldala itiyophiyaatti lakk accounti koo :- kennuufii dandeessa Kanaaf adaraa lammiin koo hamma dandeessan gargaarsa maallaqaan akka na cina dhaabbattan kabajaan isin gaafadha. Galatoomaa! Share godhaan

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Waan hundumaa dursa haa ga'u nagaan koo lammiiwwan koo maraaf. Ani maqaan koo Getahun Teshomen jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina W/bahaa aanaa saasiggaa bakka jedhamutti dha. Ani xinnummaa koo irraa kaasee rakkoo ijaa cimaa waliin wal'aansoo wal qabaa barumsa koo duukaa rakkachaan ture. Dhukkubni ijaa natti hammaatu illee akka nama tokkootti isa danda'ee bara 2014 keessa gara yunivarsiitii seene. Kanan ittiin seenes muummee injineringii ture. Isas dippartimenti conistruction technology and management barachaa osoo ani jiruu bara darbe 2016 keessa sababa shakkii siyaasaaf jecha barumsa koo kanan agartuu dhibamaadhaan duukaa rakkachaa jiru waggaa 3ffaa irraa na ari'an. Ergasii as yunivarsiitii wollaggaa irraa sagantaa galgalaan eegaleen kaffaltii dadhabeen addaan kute. Amma immoo carraa gara Netherland deemuuf kara namaa visa argadheen waan ittin dhufu qarshii dhabe. Eebbifami haadhoo koo tarii yoo isaan karaa ittiin na gargaaran si gaafatan immoo bankii daldala itiyophiyaatti lakk accounti koo :- kennuufii dandeessa Kanaaf adaraa lammiin koo hamma dandeessan gargaarsa maallaqaan akka na cina dhaabbattan kabajaan isin gaafadha. Galatoomaa! Share godhaan