Geloof in Vrede!

Zending verbindt Nederland met Colombia

Geloof

Created by :

GZB

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Geloof in Vrede!

Vluchtelingen, staatkinderen, jeugdbendes… Door de jarenlange burgeroorlog en de grote kloof tussen arm en rijk heeft Colombia te kampen met grote sociale problemen. Samen met de Presbyteriaanse Kerk willen we ervoor zorgen dat er overal gemeenten zijn waar iedereen welkom is waar er oog is voor kwetsbare groepen in de samenleving. Vrede in Colombia Steeds meer toeristen bezoeken Colombia. Het is dan ook een prachtig land. Tegelijk heeft de meer dan 50 jaar durende burgeroorlog diepe wonden geslagen. Veel levens zijn getekend door de vele moorden, ontvoeringen en het aan drugs gerelateerde geweld. Gelukkig is er sinds 2016 vrede. Mensen durven weer te dromen van een betere toekomst. De GZB in Colombia De GZB werkt al meer dan 30 jaar samen met de Presbyteriaanse Kerk van Colombia. De afgelopen jaren hebben Cora en Antonie Treuren ervoor gezorgd dat er binnen deze kerk een diaconale beweging op gang is gekomen. Overal in het land zijn trainingen gegeven om kerken op weg te helpen met de vraag: wat kunnen wij doen voor mensen in onze omgeving waar niemand oog voor heeft? Dat heeft geleid tot prachtige initiatieven: Naschoolse activiteiten voor kinderen die wonen in wijken met veel geweld en drugsproblematiek. Douches en persoonlijke aandacht voor daklozen. Een gezond ontbijt en gezelschap voor arme, eenzame ouderen, etc. Geloof in vrede Juist deze periode in de geschiedenis van Colombia biedt de kerk nieuwe kansen. Het is de tijd om te werken aan verzoening en de grote sociale problemen die er zijn. Wij geloven dat echte vrede alleen te vinden bij God. Bij Hem is vergeving en een nieuw begin mogelijk. Samen met u willen we de komende jaren werken aan open gemeenten waar iedereen welkom is. En waar er oog is voor de meest kwetsbaren in de samenleving, zoals daklozen, kinderen in krottenwijken en vluchtelingen. Ook hen gunnen we een nieuw begin.