Geef een glimlach aan een Peruaans kind

In 2018 werden 279 Peruaanse kinderen door ons gratis geopereerd en ontvingen zij volledige nazorg (medisch, spraaklessen en tandzorg)

Kinderwelzijn

Created by :

Fundacion PAZHolandesa

Location:

Arequipa, Peru

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van PAZ-Holandesa luidt:“het actief bevorderen van de verbetering van de basisgezondheid van kansarme kinderen in het midden en zuiden van Peru, door middel van het uitvoeren van operatieprojecten, het bieden van kennisoverdracht en het opzetten van duurzame medische projecten en samenwerkingsverbanden.”


Activiteiten

PAZ-Holandesa onderneemt sinds het jaar 2000 de volgende activiteiten om haar doelstelling te verwezenlijken:

·      

  • Uitvoeren van (gratis) operatieprojecten. Het gaat hier met name om schizisoperaties (hazenlipcorrecties/sluiten van open gehemeltes), brandwondencorrecties en urologische operaties (behandelen urologische geboorte-afwijkingen).Ondersteunend hieraan vindt laboratorium- en röntgenonderzoek plaats om het risico van de operatie te minimaliseren;

·      

  • Het verzorgen van de integrale (gratis) nazorgtrajecten (zoals spraaklessen,psychologische behandelingen, primaire tandverzorging, revalidatie en incontinentie-beheersing) en medische consulten c.q. opnames.

·      

  • Het beheren van ons ‘ Clinica PAZHolandesa/Tony Molleapaza Rojas’ kinderziekenhuis, Arequipa

·      

  • Geven van informatie en trainingen aan alle partijen in het behandelingstraject (van de ouders en verpleegkundigen tot de medici). Bijvoorbeeld trainingen verpleegkunde, trainingen operatietechnieken, training postoperatieve- en brandwonden-verzorging, training incontinentiebeheersing. Ouders worden zowel individueel als in ouderbijeenkomsten geïnformeerd en geïnstrueerd, draaien regelmatig mee in de therapie-uren van hun kinderen en er wordt psychologische ondersteuning voor de moeder aangeboden;

·      

  • Donatieprojecten van medische basismaterialen, drains (t.b.v. hydrocephalus (waterhoofd), operatiepakketten, aan lokale ziekenhuizen (in Tacna, Juliaca, Puno, Cusco en Arequipa)). Op deze plaatsen wordt ook voorlichting gegeven en worden patiënten voor de operatieprojecten geselecteerd en geïnformeerd;

·      

  • Voeren van samenwerkingsverbanden met lokale zorginstellingen, (internationale) belangenverenigingen en andere relevante partijen, o.a. met Health Bridges Int. USA, Caritas Peru, MMI Peru, Arequipa, Quechua Benefit, Arequipa, Rotary Club Arequipa, AMEPEBA en Fundacion FES, Barcelona, The SmileTrain, New York, Wir Helfen, Duitsland, Hospital Goyeneche te Arequipa, Hospital Honorio Delgado te Arequipa, het Ministerio de Salud van Peru in Arequipa,If Childhelp en IF International Federation for Hydrocephalus and Spina Bifida Brussel, Colegio Medico van Arequipa, Hospital Regional te Cusco, Hospital Regional te Tacna, het Instituto de Nino en Universidad Cayatano Herreda in Lima. Door de diverse samenwerkingsverbanden ontstaat beter inzicht in de problemen en behoeftes in de Peruaanse gezondheidszorg en kunnen gezamenlijke doelstellingen beter worden behaald;