Share page on:

GAiN (Global Aid Network) is een wereldwijde organisatie die Gods liefde uitdraagt door noodhulp en ontwikkelingsprojecten.

We werken met vijf speerpunten: hulpreizen, logistiek, noodhulp, ontwikkelingshulp en Water for Life. In diverse landen steunen we projecten die zich met name richten op de gemarginaliseerde bevolking, en gericht zijn op armoedebestrijding en verbetering van leefomstandigheden op lange termijn.