GAiN (Global Aid Network) Nederland

Hulp die aankomt

Noodhulp

Created by :

GAiN (Global Aid Network) Nederland

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

GAiN (Global Aid Network) is een wereldwijde organisatie die Gods liefde uitdraagt door noodhulp en ontwikkelingsprojecten.

We werken met vijf speerpunten: hulpreizen, logistiek, noodhulp, ontwikkelingshulp en Water for Life. In diverse landen steunen we projecten die zich met name richten op de gemarginaliseerde bevolking, en gericht zijn op armoedebestrijding en verbetering van leefomstandigheden op lange termijn.