Fundraiser Sander voor Stichting Bootvluchteling

Van eind december tot eind januari ga ik helpen bij het door Stichting Bootvluchteling opgezette onderwijsprogramma in vluchtelingenkamp Moria in Griekenland. Dat kamp is één van de 'hotspots' van de EU, bedoeld voor registratie, terug- en doorsturen van vluchtelingen. In het kamp wonen 9000 mensen (capaciteit 3000).

Vrijwilligerswerk

Created by :

Sander van Hees

Location:

Lesbos, Griekenland

€ 2.550 of € 950
268.4% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Hallo!


Van eind december tot eind januari ga ik helpen bij het door Stichting Bootvluchteling opgezette onderwijsprogramma in vluchtelingenkamp Moria in Griekenland.


Hieronder geef ik een korte omschrijving van het probleem op Lesbos, en van de activiteiten van de organisatie waarvoor ik vrijwilligerswerk ga doen. Het werk dat Stichting Bootvluchteling doet is hoognodig, zeker nu de winter eraan komt. 


Elke bijdrage voor hun werk is zeer welkom, en ik zou jullie daar erg dankbaar voor zijn!


Sander


Wat is het probleem?

Kamp Moria is onderdeel van het zogenaamde 'hotspot'-beleid van de Europese Unie, dat in 2015 is gestart. In de 'hotspot'-vluchtelingenkampen op (met name) de Griekse en Italiaanse eilanden worden de aangekomen vluchtelingen geregistreerd. Vervolgens worden ze of teruggestuurd naar hun land van herkomst of een derdeland (zoals Turkije), of krijgen ze asiel in Griekenland, of worden ze onder het tijdelijke 'emergency relocation system' overgeplaatst naar andere EU-lidstaten. De procedures van al deze drie opties verlopen erg traag. Registratie, beroepsprocedures en relocatie verlopen moeizaam en nemen veel tijd in beslag. Hierdoor is kamp Moria inmiddels overbevolkt. Waar het kamp is gebouwd voor zo'n 3000 vluchtelingen, wonen er nu zo'n 9000 onder onmenselijke omstandigheden. Vrouwen en onbegeleide kinderen lopen daarbij nog extra gevaar. 


Waar ga ik bij helpen?

Stichting Bootvluchteling (Boat Refugee Foundation) is één van de organisaties die met vrijwilligers het leven voor de vluchtelingen in kamp Moria net iets draaglijker proberen te maken. Het onderwijsprogramma, waar ik een bijdrage aan zal leveren, zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de meer dan 2000 kinderen in het kamp (van wie het grootste deel onder de 12 jaar) niet helemaal stil staat in de lange tijd (soms meerdere jaren) dat ze op Lesbos verblijven. 


Meer informatie

  • NRC, 'De kampen op Lesbos: overbevolkt, onhygiënisch, gevaarlijk': https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/24/de-kampen-op-lesbos-overbevolkt-onhygienisch-gevaarlijk-a1740945
  • VK, 'Beroerde situatie in Griekse vluchtelingenkampen ‘bereikt kookpunt’, zegt UNHCR': https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/beroerde-situatie-in-griekse-vluchtelingenkampen-bereikt-kookpunt-zegt-unhcr~bdae2d83/
  • NYT, ‘Better to Drown’: A Greek Refugee Camp’s Epidemic of Misery': https://www.nytimes.com/2018/10/02/world/europe/greece-lesbos-moria-refugees.html
  • European Parliament, 'Hotspots at EU external borders - State of play': http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623563/EPRS_BRI(2018)623563_EN.pdf


Overzicht activiteiten Stichting Bootvluchteling