FTD Lotgenoten

omdat wij begrijpen van u meemaakt

Maatschappij

Created by :

FTD Lotgenoten

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

FTD is een moeilijke ziekte. Moeilijk voor de mensen die het krijgen en voor de artsen die heel weinig met FTD te maken krijgen. Maar het is ook moeilijk voor de mensen in de naaste omgeving van de mensen die het krijgen. Langzaam afscheid nemen van de persoon die je liefhebt, terwijl hij/zij leeft.

De stichting heeft ten doel het helpen en ondersteunen van iedereen die direct of indirect betrokken is of is geweest bij Frontotemporale Dementie (FTD). FTD Lotgenoten ondersteunt patiënten met FTD en hun directe omgeving zo goed mogelijk tijdens het ziekte proces, zowel na als voor de diagnose. Ondersteuning enerzijds door het makkelijk beschikbaar maken van informatie via de website en tijdens contactdagen. Anderzijds door lotgenoten met elkaar in contact te brengen via het forum en tijdens contactdagen, zodat lotgenoten ervaringen kunnen delen.