Share page on:

'Filosoferen in Deventer' is een platform dat filosofie toegankelijk wil maken voor een breed publiek en zo bij wil dragen aan 'bildung'. Bildung betekent dat mensen gestimuleerd worden na te denken en met elkaar in gesprek te gaan over thema's die er toe doen.


Om dit te realiseren bundelen we als platform de krachten van individuen en instanties die een filosofische activiteit willen aanbieden in gemeente Deventer. We denken daarbij niet alleen aan academische filosofie zoals lezingen, maar eveneens aan praktische filosofie zoals het filosofisch gesprek, en belevingsfilosofie zoals het ervaren van kunst of theater met een specifieke boodschap. 

Eens per jaar willen we aansluiten bij de nationale maand van de filosofie (april), en binnen de eigen regio filosofie weer een extra impuls geven. Dit krijgt vorm in de Deventer-maandvandefilosofie.

Om een en ander te kunnen realiseren hebben we naast actieve vrijwilligers, ook financiële middelen nodig. Draagt u filosofie een warm hart toe? Steun ons dan met uw donatie.