fase 4: eindbegeleiding

op naar een zelfstandig bestaan

Maatschappij

Created by :

Stichting Happy Watoto

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

Stichting Happy Watoto
€ 0 of € 1.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Na 4 jaar middelbare school (O-niveau) kunnen 'onze kinderen' voor 1 á 2 jaar naar een beroepsopleiding die aansluit bij hun capaciteiten en interesses. Ook in deze fase worden ze extern opgeleid en zijn de huisvesting- en onderwijskosten voor rekening van onze stichting. Op deze leeftijd (± 16 jaar) wordt gericht gewerkt aan het bijbrengen van vaardigheden waarmee ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. De uitzonderlijke 'studiebol' geven we nog twee jaar extra scholing op A-niveau. Daarna proberen we een studiebeurs voor ze te regelen waarmee ze naar de universiteit kunnen. Deze jongeren zijn dan nog niet zelfstandig, maar worden in financiële zin vanaf de universiteit wel 'losgekoppeld' van onze stichting. 

Na dit laatste traject rest ons de taak de jongeren aan het werk te helpen. We streven ernaar een passende werkplek te vinden, dan wel een begeleidingstraject aan te bieden voor het opzetten van een eigen bedrijfje. Hiervoor werken we samen met organisaties die werkplekken faciliteren en met partijen die jonge ondernemers met micro-krediet willen ondersteunen.