€ 0 0%
from € 1.500
closed

Share page on:

Nadat onze kinderen de basisschool in Ngorika hebben doorlopen en het landelijke toelatingsexamen is gehaald, worden ze voor het middelbaar onderwijs (O-niveau) geplaatst op externe kostscholen. In dit kader onderhouden we nauwe contacten met diverse private en overheidsscholen in de omgeving van Arusha. Door het middelbare onderwijs extern aan te bieden, hebben we meer keuzemogelijkheden en kennisniveaus voor de kinderen voorhanden. De kinderen blijven onze zorg en worden door onze maatschappelijk werkers nauwgezet gevolgd in hun ontwikkeling.