Fanga Musow

Fanga Musow biedt opvang en (juridische) begeleiding aan vrouwen en kinderen zonder geldige verblijfsstatus in Nederland

Vluchtelingenhulp

Created by :

Fanga Musow

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Fanga Musow betekent krachtige vrouwen.
Het doel van Fanga Musow is het verbeteren van de positie van vrouwen en kinderen zonder onderdak en verblijfsvergunning in Nederland. 

Ongedocumenteerde vrouwen en kinderen vallen in Nederland tussen wal en schip omdat er geen mogelijkheden zijn voor werk, een inkomen of scholing. Ook juridisch, sociaal en medisch vallen zij buiten de bestaande systemen waardoor het vaak onduidelijk is op welke voorzieningen zij recht hebben.

Fanga Musow biedt een veilige en stabiele leefomgeving voor deze vrouwen en kinderen. Hierbij staan de zelfredzaamheid, kracht en het toekomstperspectief van de vrouwen centraal in de begeleiding. Bij de kinderen is de aandacht vooral gericht op verwerking en ontwikkeling. Fanga Musow helpt vrouwen en kinderen in een kwetsbare positie door het bieden van huisvesting, juridische begeleiding en opvoedondersteuning. 

Fanga Musow is vanaf de oprichting een opvang geweest die beperkt subsidie ontvangt. De financiering komt voor een belangrijk deel van fondsen en giften. Fanga Musow geeft op maat ondersteuning door specialistische betaalde krachten. Dit zijn een coördinator, een juridisch begeleider, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een orthopedagoog. Ook zijn er sociaal werkers in opleiding en een groot aantal vrijwilligers betrokken. De financiering van de specialistische krachten komt vooral van de overkoepelende organisatie Stichting Seguro.


Kijk op www.fangamusow.nl