Share page on:

Het werk van Experience Jesus is afhankelijk van Gods voorziening. Roelof Meijer is aan dit werk toegewijd en heeft daarom geen tijd en energie voor een reguliere baan. Hij is dankbaar voor uw financiële steun wanneer u daarvoor de middelen heeft, zodat dit werk kan doorgaan tot opbouw van Gods Koninkrijk. Wanneer u niet in staat bent om financieel bij te dragen, omdat u daardoor in de problemen komt of omdat dit ten koste gaat van ander werk voor Gods Koninkrijk waar u zich aan heeft toegewijd, doe het dan vooral niet. Steun ons bovenal door gebed en laten wij vertrouwen hebben in de Goede Herder die voorziet en leidt.