Experience Jesus

Wij zijn er om je te helpen begrijpen wie Jezus écht is. Wanneer je Jezus persoonlijk leert kennen, zul je merken dat hij reëel is voor elke dag van je leven. Door je eigen ervaring van Jezus’ realiteit kan je leven voorgoed veranderen.

Geloof

Created by :

Experience Jesus

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Welkom bij Experience Jesus!


Onze missie: "Wij geloven dat het voor iedereen relevant en essentieel is om Jezus persoonlijk te kennen en te volgen. Wij zien het als onze taak om Hem kenbaar te maken en om mensen te helpen met het volgen van Hem."


Wij willen je helpen om Jezus persoonlijk te leren kennen, omdat je leven voorgoed kan veranderen wanneer je Jezus zelf ervaart. Daarom geven wij verschillende cursussen om je hierbij te helpen. Daarnaast vind je hier diverse artikelen met getuigenissen en inspirerende overdenken om je verder te helpen.


Het belangrijkste wat je kunt doen om het werk van Experience Jesus te steunen, is bidden.


Als je voor ons bidt, denk dan in ieder geval aan het volgende:


  1. Dank God voor het werk en de zegen van Experience Jesus;
  2. Bid dat het team nederig de weg zal gaan die God zegent, zodat zij niet in eigen kracht zal werken;
  3. Bid dat iedere aanval van de Vijand tegen dit werk gebroken zal worden, zodat het team vrij zal zijn om Gods werk te doen;
  4. Vraag God wat jij kan doen voor de opbouw van Gods Koninkrijk door dit werk of op een andere manier.


Dank voor je gebed. Dit is echt het beste wat je kunt doen om een verschil te maken voor dit werk. Als je op de hoogte wilt blijven van dit werk en gerelateerde gebedsverzoeken wilt ontvangen, meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Het zou ons erg helpen wanneer je met behulp van deze nieuwsbrief met ons meebidt. Daarnaast zou het toch mooi zijn wanneer je leest dat je gebeden verhoort worden wanneer je de nieuwsbrief ontvangt? De nieuwsbrief zal NIET gebruikt worden om te vragen om financiële steun.


Als je verlangt om ons financieel te steunen, kun je dat hier doen door op de 'doneer' button te klikken.


Het werk van Experience Jesus is afhankelijk van Gods voorziening. Roelof Meijer zet zich volledig in voor dit werk en heeft daarom geen tijd en energie voor een reguliere baan. Hij is daarom afhankelijk van jouw gift om dit werk voort te zetten en om voor zijn gezin te zorgen. Hij is enorm dankbaar voor uw financiële steun, zodat dit werk kan doorgaan tot opbouw van Gods Koninkrijk. Wanneer u niet in staat bent om financieel bij te dragen, omdat u daardoor in de problemen komt of omdat dit ten koste gaat van ander werk voor Gods Koninkrijk waar u zich aan heeft toegewijd, doe het dan vooral niet. Steun ons bovenal door gebed en laten wij vertrouwen hebben in de Goede Herder die voorziet en leidt.