Anders   

Created by :

De Droom van Schalkwijk

Location:

Schalkwijk, Nederland

Stichting de Droom van Schalkwijk

De Droom van Schalkwijk is een wooninitiatief om, voor mensen met

een verstandelijke beperking, een veilige woning te realiseren in de

regio Lekstroom.


Ons doel is een fijne, levensbestendige woning en dagbesteding voor

mensen met een verstandelijke beperking. Waar zij zich veilig en

vertrouwd kunnen voelen. Er zal 24-uurs professionele zorg worden

geboden. Ouders en verzorgers zullen samen optrekken om de zorg voor de

bewoners te realiseren. Ieder vanuit zijn eigen vakgebied en

mogelijkheden

€ 10

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Anonymous 6 months ago
€5
Anonymous 6 months ago
€5
Anonymous 6 months ago
€5
Anonymous 6 months ago
€5