Kunst & cultuur   

Aangemaakt door :

Mohamed Bagdadi

Locatie:

Gaza,

Oum Abdellah is een Palestijnse weduwe met 4 kinderen. Zij woont in een krothuis dat opgeknapt moet worden zodat zij veilig met haar kinderen in dat huis kan wonen.

Om Abdellah is een palestijse weduwe die in Gaza woont met haar 4 kinderen. Ze woont samen met haar kinderen in een krothuis dat bijna geen dak heeft, bedekt gewoon met ijzerplaten. Oum Abdellag heeft uw hulp driongend nodig om haar huis op te knappen en renoveren.

Het geven van Sadaka wordt door Allah SWT verklaard als de mooiste vorm van goedheid die ons van onze zonden reinigt. Onze Profeet (vzmh) heeft het volgende gezegd: “Ook al is het maar een dadel, geef sadaqah. Het zal de honger drukken en de zonden vergeven net zoals water het vuur dooft”.

€ 0 van € 5.000
0% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.