Educatie   

Created by :

NOAP (NL Onderwijs Algarve)

Location:

Silves, Portugal

Een nieuwe kleuterafdeling bij NOAP

NOAP is een privéschool die als enige in Portugal volledig Nederlands dagonderwijs verzorgt aan Nederlandstalige kinderen. In september 2019 beginnen we al weer aan ons 7e schooljaar en met trots verwelkomen we dan voor het eerst een groep kleuters. Maar onderwijs is duur. Daarom doen wij een beroep op u.

Wie zijn wij?

NOAP is een privéschool die als enige in Portugal volledig Nederlands dagonderwijs verzorgt aan Nederlandstalige kinderen voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De school is in 2013 ontstaan vanuit een ouderinitiatief. Die ouders vonden in het Portugese onderwijssysteem niet wat hun kinderen nodig hadden, mede omdat er in Portugal geen keuze van onderwijssoort mogelijk is. Daarom besloten zij het Nederlands dagonderwijs in Portugal vorm te geven. In september 2019 beginnen we al weer aan ons 7e schooljaar en met trots kunnen we zeggen dat we dan voor het eerst een groep kleuters mogen verwelkomen!


Jij mag (er) zijn!

We hechten veel waarde aan een goede sfeer. We roosteren tijd in voor activiteiten die de ontwikkeling van sociale vaardigheden ten goede komen. Kinderen met sociaal-emotionele behoeften proberen wij zo goed mogelijk te begeleiden. We schenken extra aandacht aan kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. Daar hebben wij ons in gespecialiseerd. Door de kleine groepen en goed opgeleid personeel kunnen wij onze leerlingen individuele begeleiding en een pakket op maat bieden. Een duidelijk onderscheid met andere scholen in de Algarve.


Hoge kosten

Maar onderwijs is duur! Het is niet voor niets dat basisscholen in Nederland bijna € 7.000,- per leerling per schooljaar ontvangen van de staat. Nederlandse scholen in het buitenland ontvangen sinds 2018 weer subsidie van de Nederlandse staat, mits zij zijn aangesloten bij stichting NOB. Deze subsidie is dusdanig laag (rond € 300,- per leerling per schooljaar) dat de hoge kosten bijna volledig uit de ouderbijdrage betaald moeten worden. NOAP is echter een instelling zonder winstoogmerk en wil haar onderwijs zo toegankelijk mogelijk houden. Daarom hebben wij een ouderbijdrage berekend die ruim onder het subsidiebedrag voor een basisschoolleerling in Nederland uitkomt. Hierdoor is er echter weinig ruimte in het budget voor de realisering van kostbare projecten.


Sponsor onze kleuters!

Een nieuwe kleuterafdeling is zo’n kostbaar project. Denk bijvoorbeeld aan meubilair, zoals tafels, stoelen en kasten, die moeten voldoen aan bepaalde eisen. Ook les- en ontwikkelingsmaterialen zijn zeer prijzig, maar onontbeerlijk. Voor de aanschaf van deze materialen vragen wij om uw hulp! Wij hopen met dit sponsorproject een bedrag van € 7.500,- bij elkaar te krijgen voor de realisering van onze kleuterafdeling. Elke bijdrage, klein of groot, is welkom. Want een kleine bijdrage voor de allerkleinsten kan een grote invloed hebben op hun toekomst.


Namens alle leerlingen, ouders en personeel van NOAP bedanken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw bijdrage en steun.

€ 200 of € 7.500
2.7% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Tom & Ine 2 years ago
€100
Marit 2 years ago
€25
Esther 2 years ago
€50
Anonymous 2 years ago
€25
Tom & Ine 2 years ago
€100
Marit 2 years ago
€25
Esther 2 years ago
€50
Anonymous 2 years ago
€25