Educatie   

Created by :

Stichting ONG Education

Location:

Cap Skirring, Senegal

Educatie voor de kinderen in Zuid Senegal

Stichting ONG Education ondersteunt het Collège in Cap Skirring. Wij zamelen geld in om de school te verbeteren en van lesmaterialen te voorzien. Ook geven wij, de bestuursleden, zelf ook een aantal maanden les. Zo weten we precies wat er speelt en waar behoefte aan is. Zie ook onze website www.ong-education.org

Projecten

Project 1 – Aanleg sportveld

Het huidige sportveld ligt op 1 km afstand en verkeert in slechte staat. De leerlingen moeten een gevaarlijke weg oversteken om er te komen. De lokale aannemer begroot het egaliseren en draineren van de grond op €2.409

Project 2 Aankoop 15 kasten

De eerste partij lesboeken is aangeschaft en binnenkort volgt de tweede. Daar zijn de leraren in Cap Skirring heel zuinig op. Maar zonder kasten kunnen ze die belangrijke boeken niet goed opbergen. Begroting: €609

Project 3 – Uitbreiding leslokalen

Het aantal leerlingen is sterk gestegen. In sommige klassen zitten maar liefst 60 leerlingen. Dan wordt lesgeven wel heel moeilijk en ontbreekt elke persoonlijke aandacht. Daarom is uitbreiding noodzakelijk. Begroting: €1.421

Project 4 – Verhoging muren

Gelukkig ziet de school er langzamerhand steeds beter uit. Helaas verhoogt dat ook de kans op inbraak. Om dat te voorkomen moeten de muren van de toegangspoort flink worden verhoogd.

Begroting: €951

Project 5 – Vergroting kantoor

Het hoofd van de school is slecht gehuisvest. Hij zit min of meer opgsloten in een hokje van 2 x 3 meter, dus veel te klein en onwerkbaar. Onze lokale aannemer kan zijn kantoor

vergroten. Begroting: €2.467

Project 6 – Isolatie plafonds

De lokalen zijn zéér gehorig en hebben een slechte akoestiek. Geluidsoverlast van aanliggende lokalen hindert het lesgeven en verstoort de concentratie ernstig.

Begroting: € 6.281

Project 7 – Aankoop lesmateriaal

De leerlingen hadden geen lesboeken, enkelen een schriftje en een pen. Voor twee niveaus zijn de boeken inmiddels aangeschaft, voor twee andere niveaus zijn nog 400 lesboeken Engels nodig.

Begroting: €1.000

De totale begroting is € 15.138,-


€ 0
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.