Duurzaam onderwijs voor kids in Oeganda 2017

Geef jij (wees)kinderen in Oeganda een toekomst?

Educatie

Created by :

StartUp4kids Foundation

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 1.329
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Voor dit project hebben we jaarlijks EUR 1.400 nodig. EUR 1.000 hebben we al ontvangen. Help jij ons de laatste EUR 400 binnen te halen?

Waarom is er aanvullend onderwijs nodig in Oeganda?

In Oeganda leven circa twee miljoen wezen. Dit zijn kinderen waarvan de ouders overleden zijn aan aids of kinderen die door hun ouders op straat zijn achtergelaten. In de meeste weeshuizen worden kinderen tot zes jaar opgevangen daarna belanden ze op straat of in grootschalige opvanghuizen. Vooral voor meisjes is het moeilijk een plek te vinden of een opleiding te kunnen volgen. Kinderen met een beperking zijn over het algemeen nergens welkom, voornamelijk omdat men niet weet hoe hiermee om te gaan.

De kwaliteit van het onderwijs in Oeganda is over het algemeen slecht en weeskinderen en kinderen met een beperking hebben vaak beperkt onderwijs gekregen. Hierdoor is een van de voornaamste problemen bij deze kinderen het gebrek aan financiële en sociale vaardigheden die nodig zijn om later een onafhankelijk bestaan op te bouwen. StartUp4kids biedt daarom juist aan deze kinderen het sociale en financiële scholingsprogramma Aflatoun om deze kinderen extra kansen te geven op een betere toekomst.

Wat willen wij bereiken?

In samenwerking met het weeshuis Home Sweet Home in het zuiden van Oeganda (Jinja) brengt StartUp4kids Foundation sinds 2015  kinderen in de basisschoolleeftijd, waarvan een gedeelte lichamelijk beperkt of wees is, financiële en sociale vaardigheden bij. Home Sweet Home combineert dit met voorlichting over aids. In 2017 worden veertig kinderen bereikt.

Het team in Oeganda

Home Sweet Home is een christelijk weeshuis met daarbij een dagbestedingscentrum voor kinderen met een beperking. Het grote doel is deze kinderen niet alleen te voorzien in de meest essentiële levensbehoeften als onderdak, eten en drinken maar ook van goed en vakgericht onderwijs zodat ze verder kunnen komen in de Oegandese samenleving. Het project wordt uitgevoerd en de lessen worden gegeven door de oprichters, Suzan en Zenon.

De toekomst

In 2017 wordt samenwerking gezocht met een tweede partner om minimaal honderd extra kinderen te kunnen bereiken vanaf 2018. Vanaf dat jaar willen we ons bereik in Oeganda jaarlijks verdubbelen. Dit betekent dat we vanaf 2021 circa 500 weeskinderen of kinderen met een beperking per jaar bereiken.