Share page on:

Ons doel is om leerlingen na een negenjarige basisopleiding (waarvan twee jaar kleuteronderwijs) succesvol het verplichte staatsexamen van het ministerie van onderwijs in Zimbabwe af te laten leggen. Het diploma geeft de kinderen, waarvan de ouders vervolgonderwijs kunnen betalen, toegang tot vervolgonderwijs. Diegene die door omstandigheden geen vervolgonderwijs kunnen volgen, beheersen hun moedertaal en het Engels voldoende om mettertijd een baan te kunnen vinden waarmee de kans op een betere toekomst aanzienlijk groter is.