Maatschappij   

Created by :

Stichting Durfhuis

Location:

Doesburg, Nederland

Doneer dan kunnen we mensen helpen die vastlopen in het Sociale Domein

Cliënten participatie dreigt te verdwijnen en zo komen meer mensen nog meer tegen de muur te staan. Stichting Durfhuis wil daar een halt toeroepen. Het is niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden maar er op toezien dat personen die te maken krijgen met het Sociaal Domein de wet goed wordt toegepast.


De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van personen binnen de kaders van het – sociaal domein (onder andere Participatiewet), en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting kan niet zijn het maken van winst.

€ 5.000 Target Amount

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.